Také chtějí využít dětskou zvídavost, představivost a tvořivost při seznamování s přírodou a také se světem lidí. Vést děti k pozornosti a všímavosti, učit je naslouchat druhým, vytvářet zdravé životní návyky, pomáhat si a umět tolerovat.

Výchovně vzdělávací práce mateřské školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. V tomto školním roce pracují podle ročního projektu, který nazvali „Svět nekončí za vrátky, hrajeme si se zvířátky.“

Jde o projekt České obce sokolské, do kterého se příbramská mateřinka zapojila. Klade si za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci, rozvoji pohybové gramotnosti a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových, a to vše hravou formou deníčků se zvířátky a úkoly.

Děti se zúčastňují velkého množství akcí. Jde například o návštěvy divadel, koncertů, divadla přímo v mateřince, výstav, knihovny, plavání, krátké výlety, besídky, herní odpoledne pro rodiče s dětmi, drakiáda, čarodějnice, zahradní slavnost s pasováním školáčků a další aktivity pro děti, ale také i pro rodiče. Spolupracují také se základní školou a základní uměleckou školou.

Za týden si představíme děti z MŠ Příbram VII, Jana Drdy 496. V tištěném vydání Příbramského deníku však již ve středu 17. dubna 2019!