Dne zdraví se zúčastní také představitelé příbramské nemocnice v čele s ředitelem Stanislavem Holobradou, návštěvníci se setkají i se zástupcem krajské hygienické stanice.

„Den zdraví je určen celé rodině. Návštěvníci si mohou, mimo jiné, nechat stanovit hladinu cholesterolu či změřit krevní tlak, mohou vyslechnout přednášky odborníků na zajímavá témata, například k problematice týraných dětí, ozdravění výživy, prevence obezity či kardiovaskulárních a onkologických onemocnění,“ informoval ředitel školy Václav Kočovský.

Studenti vzdělávacího oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář předvedou ukázky resuscitace a první pomoci, zdravotničtí asistenti zas ukázky svých dovedností v praktických činnostech. Zpestřením programu bude také stejně jako loňský rok zajímavá přehlídka pracovních uniforem i denního oblečení.

„V každou celou hodinu budou podávány informace o maturitních oborech střední školy, kterými jsou Zdravotnické lyceum, Zdravotnický asistent a Masér sportovní a rekondiční, a také o oborech vyšší odborné školy Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář. Tedy o oborech, které bude možno ve Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné školy zdravotnické v následujícím školním roce studovat,“ uzavřel ředitel školy Václav Kočovský.