Konkrétně se v tomto případě jedná o oblast Mokrska, neboť česká pobočka výše jmenované společnosti podala žádost o stanovení pětileté průzkumné licence pro oblast ložiska zlata Mokrsko, Mokrsko-Východ a Prostřední Lhota – Čelina (oblast zvaná ložisko „Mokrsko").

„Dle požadavků Českého právního řádu bylo zahájeno správní řízení a v souladu s legislativou České republiky bylo zveřejněno příslušné oznámení v Obchodním věstníku…," píše v tiskové zprávě česká pobočka společnosti.

Firma dokonce „tuší", že stát zruší zákon, který doposud něco podobného nepřipouští. V oficiální zprávě společnosti je totiž následující text: „Dá se předpokládat, že moratorium na těžbu zlata a důlní činnost bude v blízké budoucnosti zrušeno. Očekává se schválení nové aktualizované Surovinové politiky České republiky a novely Horního zákona. Správní řízení o stanovení průzkumného území na základě žádosti společnosti Astur Bohemia je aktuálně pozastaveno v souvislosti s uvedenými očekávanými legislativními změnami a dalo průzkumné území.

Starostové obcí ze sdružení Čechy nad zlato o tom ví a snaží se tomu zabránit. „Příští úterý má sdružení jednání," řekla Markéta Balková, starostka Hvožďan.