„Celkový rozpočet první etapy rekonstrukce náměstí TGM, na kterou jsme získali podporu, je podle projektu asi 19 milionů korun. Z toho dotace činí osmdesát procent, zbytek peněz půjde z rozpočtu města. Za tyto peníze opravíme a zrevitalizujeme především západní a severní část hlavního náměstí ve staré části Příbrami. Je mi jasné, že práce zde budou velmi složité. Musí se především zkoordinovat opravy všech sítí s jejich majiteli. Budeme se ucházet o dotace na další etapy tak, aby se naše náměstí TGM již brzy změnilo v centrum, jaké si tradice našeho starobylého hornického města zaslouží,“ řekl starosta Příbrami Josef Řihák.

Rekonstrukce náměstí je rozdělená na dvě etapy, přičemž v té první projekt počítá s přestavbou části komunikací a dlážděné plochy náměstí. Ve druhé etapě, která bude výrazně dražší, vyjde totiž přibližně na třicet milionů korun, se pak provede zbytek.

„Kvůli škole se budu brzy z Příbrami stěhovat, takže už si nové náměstí asi moc neužiji, ale opravit rozhodně potřebuje. Osobně bych se přimluvila i ke zrušení parkoviště a určitě bych kolem dala hodně stromů, keřů a tak. Co na tom, že si všichni stěžují, že není kde parkovat. Mají chodit pěšky,“ poznamenala k záměru radnice Michaela Vítková z Příbrami.

Pokud se neobjeví žádné překážky a vše půjde podle plánu, měly by práce na rekonstrukci náměstí začít už letos. Bude samozřejmě nutné vyhlásit výběrové řízení na realizátora podle podmínek, které určí poskytovatel peněžní dotace.

Další kolo pro podávání žádostí o dotace se otevře 15. dubna. To bude příležitost pro radnici zažádat o dotaci na druhou etapu rekonstrukce náměstí.