Přímo na kamenu je možné najít velkou prohlubeň o rozměrech, které tu lidově říkají „obětní mísa“ a citlivější osoby, pokud v ní sedí nebo stojí, v ní mohou vnímat nepříjemné pocity. Podle legendy to souvisí s obětními pohanskými praktikami, které se zde měly odehrávat. Pragmatikům bude stačit vysvětlení, že se zřejmě jedná jen vhloubeninu vzniklou mrazovým zvětráváním.

V okolí se nachází ještě další balvany zajímavých tvarů, které jsou s Husovou kazatelnou od roku 1977 chráněnou přírodní památkou.

Místo najdete po pravé straně silnice z Vysokého Chlumce do Petrovic - necelý kilometr za Bratřejovem je možnost zaparkovat, a k viklanu je to odtud několik desítek metrů. Kolem viklanu také vede trasa naučné stezky nesoucí název Petrovicko a modrá i červená turistická trasa z Petrovic a Obděnic.