Toto shromáždění je svoláno na 15. 2. 2014 na náměstí T. G. Masaryka. Doba zahájení je v 14:00 hodin.

Město Příbram v souvislosti s pořádáním akce přijalo pouze oznámení o konání. Jelikož toto oznámení splňovalo všechny potřebné náležitosti dle zákona, nebylo shromáždění zakázáno. Město je však ve spolupráci s Městkou policií i Policií České republiky na akci důkladně připraveno a přichystá všechna potřebná opatření.

V případě jakýchkoliv problémů či náznaků rasistického chování či jednání je město připraveno shromáždění okamžitě rozpustit. MěÚ Příbram