Slavnost připravilo Mateřské centrum Dobříšek a občanské sdružení Společná Pohoda z Rosovic.

Akce začíná v sobotu 11. září ve 12.30 hodin příjezdem parního vlaku. Odtud se kočár knížete Václava v doprovodu jeho družiny vydá na dobříšský zámek, kde po slavnostním přivítání pozve rodiny s dětmi všech věkových kategorií nejen z dobříšského panství na již tradiční bohatý program ve francouzském parku od 13.30 hodin.

Děti čekají soutěže s pasováním na rytíře. Od startu k cíli si projdou a splní alespoň polovinu dobrodružných úkolů podle svého výběru a v libovolném pořadí tak, aby nečekaly ve frontě. Poté se mohou nechat pasovat knížetem, od kterého dostanou odměnu. Bude k vidění také historický šerm a dobové tance. Akce bude za každého počasí.