Pozvání do studia přijali archivář Marek Ďurčanský z Archivu Univerzity Karlovy, historik Petr Koura z Univerzity Karlovy a Josef Velfl, historik a ředitel Hornického muzea Příbram, který přiblíží události 17. listopadu 1939 na Vysoké škole báňské v Příbrami.

"Je méně známou skutečností, že tehdy došlo též k likvidaci této školy hitlerovci a k odvlečení šestnácti jejích studentů do koncentračního táboru Sachsenhausen. Navíc pět pedagogů Vysoké školy báňské v Příbrami položilo život. Dva z nich dokonce spáchali sebevraždu, než aby přistoupili k nucené spolupráci s německými okupanty při konstrukci nechvalně známých řízených dálkových střel V-2," připomněl okolnosti uzavření Vysoké školy báňské v Příbrami v roce 1939 ředitel příbramského muzea Josef Velfl.

O tom a dalších událostech bude pojednávat televizní pořad Historie.cs na ČT24 v sobotu 2. listopadu v 21.05 hodin.

Vzpomínanou problematiku přibližuje rovněž výstava Hornického muzea Příbram s názvem „17. listopad 1939 a 1989 na Příbramsku“, která bude slavnostně prezentována veřejnosti v Památníku Vojna v neděli 17. listopadu.