„Od jednatele Sedlčanských technických služeb Jiřího Daňka jsme si proto vyžádali ještě porovnání s čísly za posledních pět let, aby bylo srovnání reálnější," dodal. Připomněl zároveň, že například před více než pěti lety se sekaly veřejné plochy maximálně třikrát za rok, současnost je jiná. „Plochy se na žádost veřejnosti upravují čtyřikrát až pětkrát ročně. Navíc zaměstnanci technických služeb jezdí sekat trávu i do osad, zatímco dříve si obyvatelé vesnic prováděli úpravu sami," podotkl. Upozornil, že díky teplému počasí, které do poloviny srpna bylo bohatší na dešťové srážky, se měli zaměstnanci technických služeb do ohánět.

„K posekání trávy jim nestačil třídenní cyklus, což je obvykle doba, za kterou jsou schopni veřejné plochy ve městě upravit. Sekačky jely přes léto nepřetržitě. Když zaměstnanci skončili na jedné straně, tak na druhé museli začít znova," sdělil místostarosta. Letos bylo také v rámci náhradní výsadby vysázeno celkem 43 stromů, z toho se čtyři neujaly. „Snažili jsme se sázet již vzrostlejší stromy, aby byly odolnější při případné devastaci. Jednalo se o duby, jeřáby, platan, převislý jilm a další druhy. Jeden dub v Jateční ulici byl přesto zlomen, ale zřejmě to nebylo vinou vandalů, ale nejspíš ke zlomení kmene došlo při couvání automobilu," usoudil místostarosta. Hölzel upozornil, že náhradní výsadba je povinná a musí se uskutečnit do dvou let od poražení stromu. Potvrdil, že tak koresponduje početně přibližně s poraženými stromy.

„Tak je to uloženo i zákonem. Plnění se sleduje prostřednictvím odboru životního prostředí. Tuto povinnost respektujeme, protože za neplnění jsou ukládány sankce. Není v našem zájmu samozřejmě stromy likvidovat a zeleň ochuzovat. Naopak si myslím, že se novou výsadbou město vylepšuje," dodal. Marie Břeňová