Běžný trh se tam bude konat každou středu od 7 do 18 hodin, Farmářský trh první a třetí sobotu v měsíci od 8 do 13 hodin. Další tržiště povolená novým řádem jsou na náměstí 17. listopadu od pondělí do pátku od 7 do 18 hodin), dále na Václavském náměstí ve středu a v sobotu od 7 do 18 hodin a u restaurace Tržnice od pondělí do soboty od 7 do 18 hodin.