Kde ale třídili lidé v loňském roce po všech stránkách nejlépe? Na to nabídla odpověď celorepubliková soutěž obcí ČR v třídění odpadů O křišťálovou popelnici 2022. Ty nejlepší ocenili zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., která je vyhlašovatelem soutěže, na slavnostním večeru v Hradci Králové v rámci probíhající konference Odpady a obce. 

Soutěž je tradičně určena všem obcím ČR zapojeným v systému EKO-KOM, které úspěšně absolvovaly krajskou soutěž obcí. To znamená, že do tohoto celorepublikového klání, postupují ty nejlepší obce z každého kraje.

"Do užšího výběru 19. ročníku soutěže O křišťálovou popelnici postoupilo 66 nejlepších měst a obcí – zástupci byli z každého kraje a seznam doplnilo hlavní město Praha. Jako v minulých letech se i tentokrát soutěžilo ve třech velikostních kategoriích – do 500 obyvatel, od 501 do 5 000 obyvatel a v kategorii nad 5 000 obyvatel. Tři nejlepší z každé kategorie byli oceněni na slavnostním večerním ceremoniálu v Hradci Králové," uvedla mluvčí společnosti Lucie Müllerová.

V kategorii nejmenších obcí do 500 obyvatel nejvíce zabodovala obec Tři Studně. Ve střední kategorii, tedy mezi obcemi s 501 do 5 000 obyvateli vystoupala nejvíce obec Vrbice a v kategorii nad 5 000 obyvatel se protřídil na zlatou příčku středočeský Mníšek pod Brdy.  Zástupci vítězných obcí převzali křišťálové popelničky a diplomy.  

Do Mníšku pod Brdy putovala také cena pro absolutního vítěze - velká Křišťálová popelnice. A doplní tak seznam vítězů, vyrytý na této slavné putovní trofeji.  

Každý kraj měl několik želízek v ohni. Do celostátního užšího výběru totiž postoupili automaticky vítězové z krajských soutěží, další zástupce z každého kraje nominovali příslušní regionální manažeři EKO-KOMu. V užším výběru pak o těch nejlepších rozhodovala celá řada kritérií a přihlíželo se také na celkové podmínky pro nakládání s odpady v obci. Hodnocení probíhalo na základě údajů poskytovaných obcemi systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného výkaznictví.

"Hodnotilo se množství vytříděného odpadu na osobu a rok pro každou sbíranou komoditu. Hodnotil se také poměr tříděného odpadu a produkci komunálního odpadu či hustota sběrné sítě. Body navíc získaly obce s nízkou produkcí směsného komunálního odpadu, a také obce, které sbírají všechny povinné komodity," dodala mluvčí.  

Samotná Křišťálová popelnice v minulosti pobyla v Uherském Hradišti , Chocni , Vimperku , Berouně či v Litomyšli. Vůbec první zastávkou putovní trofeje byl v roce 2003 Třinec. Od té doby se konala anketa pravidelně, s výjimkou covidových let.