Za celý loňský rok se v Dobříši svezlo 1405,57 tun směsného komunálního odpadu. To je o tři procenta méně než v předchozím roce. Plastu se svezlo celkem 153 tun, čili o sedm procent více než v předchozím roce. U papíru byl nárůst ještě výraznější. Toho obyvatelé Dobříše vytřídili celkem 219 tun, to je o 8,3 % více než v roce 2022.

Od roku 2025 mají obce podle zákona zajistit, aby množství vytříděného odpadu tvořilo alespoň 60 % z celkového svezeného komunálního odpadu. V Dobříši takové vytříděné složky tvořily v loňském roce již 52 % z celkového odpadu, celkem 1539 tun.

„Dobříš se již na přelomu roku 2022 a 2023 ocitla na 48 % v poměru vytříděných složek k celkovému množství odpadu. V roce 2023 jsme poprvé dokázali, že množství vytříděného odpadu může překonat objem směsného komunálního odpadu. Dosáhli jsme již 52 %, a to je důkaz, že jsme na správné cestě," uvedl starosta Dobříše Pavel Svoboda.

Ke zlepšení v třídění odpadů přispělo několik důležitých opatření. Například instalace nových 1100 litrových kontejnerů na tříděný odpad a úprava míst pro kontejnery zejména u bytových domů. Dále také umístění nových biotejnerů v blízkosti bytových domů.

Na jaře loňského roku proběhl také ukázkový rozbor obsahu 1100 litrových kontejnerů od dvou bytových domů. V něm se ukázalo, že tyto kontejnery na směsný odpad obsahovaly téměř 80 % odpadu, který by správně měl být vytříděn.

„V loňském roce byla upravena místa pro kontejnery tak, aby k bytovým domům mohly být přistaveny i kontejnery na tříděný odpad. Po dohodě s vlastníky byla také instalována klecová stání a kontejnery na tříděný i směsný odpad byly opatřeny zámky,“ upřesňuje Kateřina Rambousková z odboru životního prostředí Městského úřadu Dobříš.

Nové kontejnery na tříděný odpad město získalo dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Celkem bylo pořízeno dalších devět komunitních kompostérů, 40 domácích kompostérů, tisíc nádob o velikosti 240 litrů na papír, plast, nápojové kartony a kovy, 120 nádob o velikosti 1100 litru na papír, plast, nápojové kartony a kovy.

„Z výsledků je vidět, že město Dobříš jde v oblasti odpadového hospodářství dobrým směrem. Ať už chceme nebo nechceme, toto téma se čím dál tím více týká každého z nás a já jsem velmi rád, že právě ve spolupráci s paní místostarostkou Jindřiškou Romba a kolegy z odboru životního prostředí máme stejné názory a snažíme se udělat maximum pro dosažení určených cílů,“ dodává závěrem k výsledkům odpadového hospodaření města Dobříše za rok 2023 starosta Pavel Svoboda.