Peníze získané ze sbírky poputují na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to převážně v regionech, kde sbírka probíhá. Minimálně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Jaký bude výsledek sbírky, zatím samozřejmě není známo, ale jistě to nebude málo. „V Příbrami ještě výtěžek sbírky není spočítaný. Zapečetěno bylo celkem 43 kasiček. Loni dosáhl výtěžek 85070 korun,“ řekla ke Tříkrálové sbírce Jarmila Lomozová z Arcidiecézní charity Praha.

Farní charita Příbram má letos k dispozici zhruba 65 koledníků – účastníků sbírky. „Kolik se vybralo budeme vědět až po otevření zapečetěných kasiček, to bude v pátek 18. ledna. Sbírka stále probíhá, přispět lze například na Svaté Hoře nebo v Denním stacionáři naší Charity na náměstí TGM 2 v Příbrami,“ upozornil ředitel Farní charity Příbram Jiří Kala.

Do akce se zapojila také Farní charita Starý Knín, která mimo jiné v uplynulém týdnu organizovala koledníky v Novém Kníně.