Celý výtěžek sbírky bude odevzdán na celorepublikové konto Arcidiecézní charity Praha Charita České republiky, ta zpět vrátí 65 procent Farní charitě Příbram.

Tříkrálová sbírka pomůže k nákupu invalidních vozíků.Loni se koledníkům podařilo vybrat zhruba 42 tisíc korun a příbramská Charita využila vrácených 65 procent na rekondiční pobyt pro seniory v Českém ráji.

A na co využije peníze tento rok? „Chtěli bychom pokračovat v podobném duchu. Peníze chceme využít na léčebný pobyt a na nákup invalidních vozíků, protože řada našich klientů se hůře pohybuje, s vaší pomocí jim takto pomůžeme zkvalitnit život," řekl Příbramskému deníku ředitel Farní charity Příbram Jiří Kala. Sbírka potrvá do této neděle.

Kasičky lidé naleznou v kostele na Březových Horách, v bazilice na Svaté Hoře a samozřejmě v příbramské Charitě na náměstí TGM. Mimo okresní město jsou kasičky také v Obořišti a Bratkovicích.

Tříkrálová sbírka pomůže k nákupu invalidních vozíků.