Historii příbramských technických služeb přiblížil jejich stávající ředitel Ladislav Michvocík na slavnostním setkání bývalých i současných pracovníků.

„V souvislosti s rozvojem Příbrami v padesátých letech se ukázala nezbytnou existence organizace zabezpečující údržbu veřejných prostranství, cest a veřejné zeleně. Podnik komunálních služeb, řízený přímo Městským národním výborem, nebyl schopen organizačně zvládat neustálý růst požadavků rozrůstajícího se města, a tak bylo rozhodnuto o vzniku samostatné organizace. V roce 1960 vznikly v Příbrami technické služby, po Kladně druhá organizace tohoto typu ve Středočeském kraji,“ řekl Ladislav Michvocík.

Výroční setkání lidí spjatých s technickými službami se konalo v kulturním domě. Někteří z desítek zúčastněných si navíc odnesli i ocenění za přínos této organizaci. Byl mezi nimi například zakládající ředitel Jiří Drábek, který technické služby vedl celých třicet let, či současný vedoucí střediska městské zeleně Václav Polívka.

Na práci technických služeb si na druhou stranu lidé často stěžují. Vadí jim neposekaná tráva, nebo zasněžené komunikace. Přesto doba pokročila a situace je dnes daleko lepší než dříve. První zimní sypač technické služby pořídily až v polovině sedmdesátých let. Do té doby zajišťovala sjízdnost silnic jedna „vejtřaska“ s radlicí a několik traktorů s rozmetadly hnojiv. Většinu práce dělali zaměstnanci ručně.

„Práce lidí u technických služeb je velice důležitá, ale také je velice krutě trestán obyvateli města jakýkoliv nedostatek. Přitom se stává, že technické služby vysbírají dopoledne několik pytlů odpadků okolo školy, odpoledne vyjde budoucí elita národa, nadělá nepořádek a mohou jít uklízet znova,“ poznamenal starosta Příbrami Josef Řihák.

„Je třeba neustále zlepšovat naši práci a pružně reagovat na vzniklé problémy a hledat cesty k hospodárnějšímu využití práce zaměstnanců. Máme rezervy,“ přiznal ředitel technických služeb Ladislav Michvocík. „Chtěl bych poděkovat všem bývalým i současným zaměstnancům, kteří zabezpečovali a zabezpečují provoz města,“ dodal ředitel Michvocík.