ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Uzavřená dohoda se týká dokončení současné sítě turistických tras. Podle Petra Švadleny, ředitele divize Hořovice státního podniku Vojenské lesy a statky, se v prvé řadě jedná o trasy, které byly v terénu značkaři Klubu českých turistů trasovány částečně odlišně od původních plánů.

„U většiny těchto změn jsme nalezli shodu, která umožní provedené změny dodatečně schválit, u menší části jsme našli jiné řešení,“ řekl Petr Švadlena s tím, že u části turistických značených cest pak zkušenosti ukázaly, že je třeba jejich vedení změnit či upravit. Jedním takovým příkladem je podle ředitele divize lokality Jindřichova skála.

Cenná přírodní památka je zároveň také oblíbenou a velmi navštěvovanou brdskou vyhlídkou. Nové značení v lokalitě, na němž se zmíněné organizace shodly, by zde mělo minimalizovat zátěž vyplývající z frekventovaného turistického provozu pro cenný přírodní útvar. Stejně tak mezi zaangažovanými subjekty panuje shoda i v otázce budoucího rozvoje sítě značených pěších tras ve střední části Brd.

„Brdy vybízí k pomyslnému útěku z civilizace. Můžete se „ztratit“ v hlubokých lesích, poslouchat ticho nebo si jen tak vyčistit hlavu. A kdyby už samoty a klidu bylo příliš, můžete v okolí navštívit řadu zámků a památek, ať už technických nebo sakrálních,“ říká příbramský starosta Jan Konvalinka.

Značení turistických tras musí vyhovovat návštěvníkům, ale být také v souladu s cíli ochrany přírody v chráněné krajinné oblasti a potřebami hospodářské správy této lokality. V neposlední řadě pak musí v této lokalitě, která sloužila až do roku 2016 jako výcvikový prostor armád, také respektovat bezpečnostní limity dané aktuálním stavem pyrotechnické očisty území.

„Na návrh Vojenských lesů a statků jsme učinili dohodu, že síť po dohodnutých úpravách ponecháme v provozu dva až tři roky, následně vyhodnotíme zkušenosti z turistického provozu a navrhneme nové trasy, které budou odpovídat preferencím návštěvníků,“ doplnil předseda rady značení Klubu českých turistů Pavel Přílepek.

Nezodpovědní turisté

Právě turisticky zajímavé lokality jsou nyní v době karantény vyhledávaným cílem. To by zase až tolik nevadilo, pokud by se lidé neshlukovali a dodržovali veškerá vládní opatření. „Viděl jsem jít skupinu čtyř turistů, evidentně dvě rodiny. Samozřejmě bez roušek a podobně. Na ústa si je nenasadili, ani když jsem kolem nich procházel,“ napsal Jindřich Rychtařík. Některé obce proto uzavřely svá parkoviště, zvýšený dohled i kvůli teplému jarnímu počasí plánují i policisté.

V současné době platí také přísný zákaz přístupu k vodním nádržím v Brdech. Ty jsou zdrojem pitné vody pro Příbram. Proto příslušníci policie v jejich okolí provádí zvýšený dohled. „Řešili jsme asi jen dva nebo tři případy, kdy se lidé v této části Brd pohybovali. Protože se ale spíš jednalo o to, že tito návštěvníci Brd o nařízení nevěděli, tak jsme celou věc řešili domluvou,“ sdělila mluvčí příbramské policie Monika Schindlová.