Tyflocentrum Příbram má dva stálé pracovníky, z nichž jeden zde pracuje pouze na půl úvazku. Jednou z činností tohoto pracoviště je oslovování a proškolování dobrovolníků. Ti se poté ve svém volném čase věnují lidem se zrakovým postižením. Ve skupině je nyní patnáct stálých klientů.

„Těm zpočátku bylo divné, že vůbec někdo chce zadarmo pomáhat, ale nyní to klape bezvadně. Velmi mě překvapilo, že většina pomoci přichází zejména od mladých lidí,“ řekla vedoucí Tyflocentra v Příbrami Kateřina Slavíčková.

Centrum existuje v Příbram zatím krátce, ale už dnes může nabídnout řadu služeb, které jsou pro lidi s těžkým zrakovým postižením k nezaplacení. Průvodcovská a předčitatelská služba je jediná služba, která je placená, a to ještě navíc ze sociálních dávek. Ostatní služby jsou bezplatné. Patří mezi ně například poradenství při hledání pracovního uplatnění.

„V dnešní době je v klasickém pracovním procesu zaměstnáno mnoho nevidomých lidí, ať už pracují jako maséři, ladiči klavírů či pracovníci call-center. Veřejnost by si měla uvědomit, že člověk, který přichází o zrak nebo ho vůbec nemá, není nesvéprávný, tudíž může vykonávat poctivě celou řadu profesí,“ podotkl pracovník Tyflocentra v Příbrami Michal Hanuš.

Dále centrum pomáhá se zprostředkováním kompenzačních pomůcek a snaží se veřejnosti vysvětlovat, jak správně komunikovat s nevidomými lidmi a přiblížit jejich život.

Tyflocentrum vytváří také nejrůznější programy, kterými lze smysluplně vyplnit volný čas a které zahrnují například návštěvy solné jeskyně, divadla, trénování paměti, výtvarné tvoření nebo plavání a procházky. Akce jsou dvakrát do týdne.

„Neměli bychom zapomínat, že podobná centra poskytují kromě odborných služeb také lidský kontakt a přátelství, které zejména osamělým lidem mohou často chybět. Ráda bych ještě vyzdvihla dobrou spolupráci s Gymnáziem Příbram, které nám pravidelně pomáhá při sbírce Bílá pastelka a ze kterého přichází nejvíce dobrovolníků.

Přála bych si, aby se nám podařilo vybudovat fungující spolupráci s dalšími sociálními organizacemi, očními lékaři a městským úřadem,“ dodala Kateřina Slavíčková.