O bývalé hájovně poskytl zajímavé informace Petr Ježek z Vojenského historického sdružení Brdy: „Natáčely se zde scény k filmu Práče. Hájovna přežila vybudování střelnice na počátku 30. let, německou okupaci i rozšíření VVP v letech 1952/53. Nakonec ale stejně bylo rozhodnuto o zbourání. Naštěstí nepřijely buldozery, ale roubená stavba byla v roce 1971 rozebrána a znovu postavena v Nepomuku, kde sloužila jako budova lesní správy (LS) VLS," řekl Ježek s připomenutím, že v roce 2009 byla LS Nepomuk zrušena a přičleněna k LS Mirošov.

Místo, kde stával seník v Lomu, jenž je již součástí skanzenu ve Vysokém Chlumci, už ani nenajdete, jak splynulo s okolním lesem. Na správnou lokalizaci tohoto seníku upozorňuje Michal Abušinov z Hornického muzea Příbram. U tohoto objektu se prý často a mylně uvádí, že je ze Zadní Záběhlé.

„Původní zaniklá obec nesla oficiální jméno Záběhlá, a označení Přední a Zadní bylo pouze pomístním pojmenováním (část takto zvaná Přední byla osadou se správným názvem Chaloupky). Podle mapy tzv. stabilního katastru z roku 1830 a mapy 2. vojenského mapování z roku 1836 se seník nacházel nikoliv v bývalém katastru Záběhlá, ale Buková. Svědčí o tom průběh starých cest, z nichž žádná k seníku nevedla ze Záběhlé, naopak jediná obslužná cesta vedla z Věšína respektive od hájovny Varta.

Seník spolu s přilehlou rozsáhlou lučinou obdélného půdorysu býval zásobárnou správy polesí rožmitálského panství a vznikl v době před rokem 1830.
Také lze jednoznačně objekt nazvat seníkem nikoliv stodolou, jak dosvědčuje popis na staré mapě," upřesnil Abušinov.