Připomněla, že získaný materiál se dále využije v rámci stavby. V nynější úvodní etapě se s odřely na dvou místech bělečského masivu počítá do 10. listopadu. Jsou s nimi spojeny krátkodobé uzavírky frekventované silnice I/4. Vždy zhruba na půlhodinu; s odklonem provozu přes obec Milín.

Vrch Běleč musí ustoupit, stojí dálnici v cestě

Odstřely souvisejí s rozšiřováním nynější silnice, kterou stavbaři postupně mění na dálnici D4. Kolem Milína vede v úzkém zářezu kolem 577 metrů vysokého vrchu Běleč. „Kvůli rozšíření I/4 na parametry dálnice a přístavbě levého jízdního pásu musí stavebníci část vrchu odtěžit,“ uvedla Pedret. O nynější fázi prací hovoří jako o v letošním roce nejvýznamnější.

„Celkem se odtěží z vrchu Běleč zhruba 43 tisíc kubických metrů horniny,“ upřesnila. S dodatkem, že materiál bude dále použit v rámci terénních úprav na D4. „Každý odstřel bude ‚unikátní‘ v tom smyslu, že jeho rozsah bude předem odborně posouzen – a podle geologické situace odborníci určí přesné množství trhaviny,“ tlumočila Pedret záměry stavbařů. Ti při odstřelech slibují maximální ohledy jak na projíždějící řidiče, tak na lidi žijící v okolí.

close Práce na dostavě dálnice D4 u Milína. info Zdroj: se svolením Via Salis zoom_in Práce na dostavě dálnice D4 u Milína.

Rozhodli se pracovat speciální skandinávskou metodou označovanou jako drill and blast. „Výrazně sníží hluk, prašnost a otřesy z těchto prací. Při každém odstřelu budou použity speciální ochranné rohože, které zabrání rozletu rozvolněné horniny. Nově vznikající svah v zářezu bude z bezpečnostních důvodů v průběhu trhacích prací postupně zajišťován,“ vypočetla Pedret, jak mají být dopady na okolí co nejvíce omezovány.

Zahájení odstřelů předcházely rozsáhlé přípravné práce. Ukázalo se, že v části svahu stavbaři narazili na odlišné podmínky, než naznačoval geologický průzkum. Nečekaně se objevilo množství sypké zeminy promísené s balvany. Nesoudržnou část bylo potřebné vybourat za pomoci speciální techniky – a tak se dostat až k samotnému skalnímu masivu. Součástí přípravných prací se stalo i vytvoření žlabu, který zachycuje dešťovou vodu přitékající z okolního terénu a odvádí ji mimo plochu zářezu.

Staví se nyní, na placení dojde později

Dostavbu dálnice zajišťuje společnost Via Salis, která je společným podnikem francouzských firem VINCI Highways (dceřiná firma VINCI Concessions) a Meridiam. Poprvé se dálnice staví jako PPP projekt (public-private partnership; partnerství veřejného a soukromého sektoru), kdy firma zajistí vše potřebné spojené s vlastní stavbou – včetně financování všech prací – ale postará se pak i o provozování a údržbu v prvních desetiletích po dokončení. Splátky v předem dojednaném režimu začne stát postupně hradit až po zahájení provozu.

Předmětem uzavřené smlouvy přitom není jen 32 „nových“ kilometrů dostavovaného úseku od Příbrami do Písku. Dohoda zahrnuje i ujednání o zajištění provozu, údržby a modernizace na navazujících 16 kilometrech, kdy jde o úseky již zprovozněné dálnice. Hotovo má být v prosinci 2024; po dalších 25 let pak bude konsorcium dálnici provozovat. Kromě běžných dálničních poplatků však řidiči nemají za užívání platit nic navíc.

Kdo pracuje na dálnici D4?

- Dostavbu dálnice zajišťuje DIVia stavební, která patří do skupiny VINCI Construction CS. Je v rámci projektu dodavatelem veškerých stavebních prací.

- DIVia stavební patří do Skupiny VINCI Construction CS, kam náleží ještě dvě desítky tradičních stavebních firem a provozoven. Patří k nim i EUROVIA CS, Stavby mostů, Průmstav, Freyssinet CS, Prefa PRO či OK Třebestovice, zapojené do budování dálnice.

Zajišťování provozu a údržby na zmiňovaných 16 již existujících kilometrech má od loňského léta na starost společnost Via Salis Operations, vlastněná ze sta procent VINCI Highways.

Zdroj: vinci-construction.cz/detail-divia-stavebni