Nádherné kousky historické vojenské techniky mohla veřejnost obdivovat už od deseti hodin ve třech vojenských táborech, rozdělených na německé, americké a sovětské ležení. V poledne následoval pietní akt s kladením věnců a pak přišla na řadu tradiční ukázka bojů z konce dubna a května 1945 na Příbramsku.

Autor scénáře ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl připomněl prostřednictvím jednotlivých dramatických ukázek nejen samotný střet s ustupující německou armádou v prostoru mezi Slivicí a Milínem z 11. a 12. května 1945, ale také události, ke kterým došlo v okolí a jenž celé bitvě předcházely, nebo následovaly bezprostředně po ní.

Mezi historickými motocykly, nákladními vozy a jeepy nechybělo ani tradiční německé samohybné dělo nebo sovětský tank T-34 na straně osvoboditelů.

Celou ukázku její autor Josef Velfl doprovodil i zajímavým komentářem jak k samotným znázorněným událostem, tak i k jednotlivým kusům vojenské techniky i samotným jednotlivým aktérům celé ukázky.

Celou rekonstrukci pětitisícové publikum odměnilo na konci hlasitým potleskem. Po bitvě pak následovaly ukázky Armády ČR, hasičů nebo Policie ČR. A přestože v tuto dobu už přišla průtrž mračen, tak i na tyto ukázky jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému zůstala početná řada diváků.

Klára Ctiborová