Desítka včelích úlů stojí na začátku prvního úseku Háje-Milín, kde je dálnice obklopena lesem i poli. Na projektu firma spolupracuje se včelařem Davidem Zítkem ze společnosti Pražská včela. V každém úlu je zhruba 80.000 včel. "První stáčení bude na podzim. Z jednoho úlu lze získat až 35 kilogramů medu. My ale očekáváme méně, protože tu úly nestojí hned od počátku sezony," uvedl Zítek.

K environmentálním plánům Via Salis v souvislosti se stavbou D4 patří snižování uhlíkové stopy, ochrana biodiverzity, snižování spotřeby vody a minimalizace odpadu. Mezi cíle týkající se biodiverzity se řadí instalace úlů a hmyzích hotelů či vytvoření takzvané motýlí dálnice, neboli výsadba divokých luk v blízkosti dálnice. K zachování biodiverzity přispívá podle firmy také zákaz používání pesticidů na stavbě. Veškerá zeleň v trase budoucí komunikace musela být odstraněna výhradně mechanicky. Zákaz používání pesticidů bude platit i po dokončení stavby a po zahájení provozu D4.

Stavbaři počítají i se vznikem biokoridorů pro pohyb divoké zvěře. Společně s propustky pod dálnicí bude takových přechodů a podchodů pro zvěř 20. Obojživelníky ochrání během stavby 16 kilometrů mobilních zábran, které později vystřídají pevné stěny. V plánu je i stavba retenčních nádrží na srážkovou vodu, osazení provozních budov solárními panely a počítá se s opětovným použitím vytěženého materiálu. Zrecyklovat by se tak mělo téměř 100 procent vyfrézovaného asfaltu. Zemina, jež byla z budoucí trasy dálnice odstraněna, se využívá k pokrytí náspů i zářezu, ornice poslouží zemědělcům pro zvýšení bonity jejich polí. Při budování podkladových vrstev dálnice se používá kamenivo především z lokálních zdrojů.

Dostavba 32 kilometrů dlouhé dálnice mezi Příbramí a Pískem začala v červnu 2021. Všech pět úseků se staví najednou. Náklady budou téměř deset miliard korun. Firmy zároveň modernizují 16 kilometrů už zprovozněných částí.

Nová D4 vzniká formou spolupráce veřejného a soukromého sektoru, tedy PPP (Public Private Partnership). Projekt dostavby D4 má na starosti sdružení Via Salis, složené z francouzských firem VINCI Highways a Meridiam. Stavební práce na D4 provádí společnost DIVia stavební, která patří do Skupiny VINCI Construction CS, a to na základě zhotovitelské smlouvy uzavřené s Via Salis. Po dostavbě bude konsorcium dálnici a navazující části silnice I/20 provozovat a udržovat 25 let, za což mu stát bude platit. Stát by měl za využívání nové dálnice zaplatit 17,8 miliardy.