Šlo o kurz pro veřejnost, na kterém byla nabídnuta bezplatná účast zástupcům základních škol a mateřských škol ze Středočeského kraje. Této nabídky využily i některé mateřské školy z Příbramska. Jejich zástupce praktické pojetí výuky nadchlo a uvažují o zařazení podobného kurzu do vzděláváni svých zaměstnanců pracujících s dětmi.

Výuka probíhala pomocí teoretické přípravy, hlavní důraz byl ale kladen na nacvičování chování v kritických situacích. Zájemci o kurz nacvičovali volání záchranné služby, univerzální postup při první pomoci, jak se postarat o bezvědomého člověka, krvácející zranění včetně masivního krvácení, dušení, zástavu srdce a kardiopulmonální resuscitaci u dospělých a dětí. Figuranti byli velmi přesvědčivě namaskovaní a některé situace dokázaly účastníkům velmi zvednout tep, přestože se jednalo o simulovaná zranění.