Základní škola tak získala hned jedenáct nových zdravotnic, které mohou tuto funkci zastávat například na škole v přírodě. Kurz zahrnoval nutné teoretické bloky, ale větší část programu byla věnována právě praktickým nácvikům a zážitkovým simulacím.

Účastice oceňovaly, že byl v týmu lektorů i lékař a záchranář, takže mnoho témat bylo doplněno i o příklady z praxe. Kromě resuscitace, ošetřování nejrůznějších druhů zranění, se kterými se mohou praxi setkat, si frekventantky kurzu vyzkoušely řešení realisticky simulované dopravní nehody se třemi zraněnými.

Jednalo se o srážku automobilu s chodcem, která se přihodila kvůli mrtvici řidičky a tím způsobenou neovladatelností vozu. Bylo třeba zajistit základní ošetření zraněných a přivolání záchranářů. Učitelky situaci řešily ve tříčlenných týmech a zachraňování jim šlo od ruky, bylo vědět, že ve valné většině případů vědí, co mají dělat.