Letošním „hitem“ v Příbrami bylo vysazení krokusů, narcisů a tulipánů na některé zelené plochy ve městě. Toto zpestření sice nebylo novinkou, protože poprvé se jarní květiny vysadily v loňském roce, ale letos je veřejnost víc zaregistrovala i díky masivní propagaci města je jeho facebookových stránkách, kde veřejnost nad fotografiemi samou radostí rozplývala.

„Loni na veřejnou zeleň město vynaložilo částku 9 454 879 korun. Mezi nejnákladnější položky patřilo sekání trávy, které vyšlo na téměř pět miliónů, dále pak kácení a řez dřevin za 2 137 882 korun a úklid listí, který stál město 1 051 936 korun,“ uvedla tisková mluvčí města Pavlína Svobodová, podle které technické služby Příbram jako každý rok chystají pro obyvatele a návštěvníky města rozšíření v oblasti květinové výzdoby. „Tentokrát se jedná se o doplnění mobiliáře o několik květinových pyramid, které budou instalovány v tomto týdnu,“ dodala Svobodová.

Přes zimu město také upravilo keře a stromy na svých pozemcích v okolí Svaté Hory. Byly odstraněné především náletové dřeviny a asi padesátka stromů, které ohrožovaly bezpečnost návštěvníků dominanty města. „Hledali jsme rozumné řešení, jak Svatou Horu zviditelnit ze všech pohledů a zároveň zachovat stromy, které jsou zdravé a které se tam hodí,“ uvedl příbramský místostarosta Václav Švenda.

V Dobříši je do údržby zeleně je zahrnuto sekání celkem 36 hektarů travnatých ploch po celém městě. „Probíhající seče může každý sledovat veřejně na stránkách města v aplikaci Mapa sekání zeleně. Aplikace je mapa města, rozdělená do jednotlivých ploch a po kliknutí do plochy se objeví na postranním panelu informace jako je název plochy, datum sekání. Informace jsou neustále aktualizovány,“ uvedla nedávno v městském zpravodaji radní pro bezpečnost a správu majetku města Markéta Čermáková. Většinu travnatých ploch seká firma Dokas Dobříš na základě smlouvy s městem.

Do údržby zeleně spadá i údržba stromů a keřů, kácení stromů, zákonem stanovená nová výsadba a následná péče. Dále sem patří podzimní i jarní úklidy listí v celém území města. Koncepce údržby městské zeleně je stanovena směrnicí, schválené radou města v dubnu 2017. „Ta rozděluje město do tří intenzívních tříd, lišících se počtem sečí 6 – 8x za rok, druhem a četností dalších prací. Předpokládané práce ale musí být kryty finančně, a tak se musel rozpočet oproti jiným létům navýšit, aby bylo možné schválenou koncepci dodržovat,“ vysvětluje Čermáková.

Radnice také plánuje v nejbližší době zahájení rekonstrukce Mírového náměstí, jejíž součástí bude i jeho osázení okrasnou zelení. V loňském roce bylo na péči o zeleň plánováno 6,87 mil. Kč a vynaloženo 6,76 milionů korun. Pro letošní rok rozpočet počítá s částkou sedm a půl milionu a je tedy o 11% vyšší než v roce 2017.

Město Sedlčany pečuje o 15 hektarů travnaté plochy, které seká třikrát ročně. Dětská hřiště, areály školek a náměstí jsou sekány dle potřeby tak, většinou asi 1x za 14 dní. V roce 2017 bylo v Sedlčanech na péči o zeleň plánováno 2,73 mil. Kč a vynaloženo 2,7 milionů korun.

Vzhledem k tomu, že Dobříš i Sedlčany jsou zhruba stejně veliká města, chtějí toho dobříšští využít a inspirovat se v Sedlčanech úpravou zeleně na hlavním náměstí TGM, pro plánované úpravy Mírového náměstí v Dobříši. Proto si domluvilo vedení města s představiteli Sedlčan schůzku, jejímž tématem bude nejen péče o okrasnou zeleň a možnost finálních úprav dobříšského náměstí při plánované rekonstrukci, ale i dobříšská koncepce údržby zeleně a webová aplikace Sekání zeleně, která odborníky z nedalekého města velmi zaujala.

Naopak podobně se na Dobříši inspirovala Příbram se zmiňovanými květinovými pyramidami, na které vedení města například loni upozorňovali především prostřednictvím sociálních sítí příbramští obyvatelé, kteří Dobříš loni navštívili.