Pravidelně každé jaro ničí vandalové a jim podobní lidé evropsky významné lokality Felbabka a Hrachoviště. „Hlavně na Felbabce jsou zaváženy tůně pro obojživelníky, které byly v roce 2009 za velké náklady obnoveny včetně vyčištění celé oblasti. Felbabka i Hrachoviště jsou velmi cenné lokality, v budoucím režimu CHKO Brdy náleží do II. zóny," uvedl k problému ekolog újezdního úřadu Karel Urban. Podle něj nepomáhají ani závory. „Lidé urvou zámky u závor a zavezou tůňku, která je v této době plné rozmnožujících se obojživelníků. V případě dopadení sice hrozí vysoké pokuty, ale to byste museli dotyčného chytnout za ruku na místě," říká Urban, který věří, že to nedělají místní obyvatelé z Felbabky, ti si podle něj upravených lokalit váží. Ten, kdo lokality zaváží sutí, je spíše ze vzdálenějších obcí.

close Vystrkov, ilegální hledání trilobitů. zoom_in

Lokalita Vystrkov u Jinců je pak neustále devastována sběrači trilobitů. „Ti rozkopávají cenné louky stepního charakteru. Úžasný biotop a ekotop se po těchto zásazích stává v podstatě bezcennou zdevastovanou lokalitou. Vystrkov je mimo jiné stanovištěm užovky hladké, v Brdech velmi vzácné. Pravidelné kontroly ani planýrování rozkopaných luk nestačí, je klid jen pár týdnů. V režimu CHKO Brdy bude Vystrkov také v II. zóně, což je ceněná lokalita.


Zaměstnanci narážejí také stále častěji na další fenomén doby, kdy si každý myslí, že si v Brdech může dělat co se mu zlíbí. Jsou to spreji či jinými barvami označená místa pro pořádání různých závodů a podobně. Naposledy zaměstnanci vojenských lesů a újezdního úřadu narazili na ilegálně značené turistické stezky na Třemošné, k čemuž nedal nikdo povolení. Od podobných praktik se distancuje vedení Klubu českých turistů, které je dohodnuto na značení ve spolupráci s budoucí správou CHKO Brdy, Agenturou ochrany přírody a krajiny a ministerstvem životního prostředí.

V současné době stále v Brdech platí režim vojenského újezdu. „Ten je platný do konce roku 2015 a vhledem k pokračující pyrotechnické sanaci do konce roku 2017 a hlavně k režimu CHKO Brdy, jenž vstoupí v platnost od 1. ledna 2016, bylo po dohodě s ministerstvem životního prostředí, Agenturou ochrany přírody a krajiny a také Vojenskými lesy a statky jasně domluveno, že značení turistických cest bude na základě zpracovaného generelu v součinnosti s obcemi a Klubem českých turistů a případně dalšími subjekty započato nejdříve v roce 2016," uvedl k různým soukromým aktivitám Karel Urban.

Hlavním garantem a koordinátorem bude správa CHKO Brdy. V letošním roce se tak žádné značení realizovat nebude. Tyto informace podle Urbana dostaly všechny příslušné orgány.

„Je nutné, aby celý systém byl nastaven jednotně, kvalitně a nebyl zmatečný. Turistické značení nevznikne ze dne na den, předpokládám, že bude postupně realizováno do konce roku 2017," dodal Urban.

close Dvou až třítýdenní mládě orla mořského na hnízdě ve středních Brdech z tohoto roku. zoom_in

Mládě orla mořského v Brdech v dubnu tohoto toku. Orlí mláďate po dohodě s újezdním úřadem v Jincích každoročně kroužkují ochránci přírody z Plzně. Foto: Karel Makoň