Proč se tedy v Příbrami neseče tráva častěji a proč to nevypadá všude tak úhledně, jako třeba v pěší zóně Hořejší Obora v Příbrami? Tam je zeleň oproti jiným lokalitám ve městě nádherně upravená a je o ní dostatečně pečováno.

Nejsou peníze na brigádníky

Podobně to vypadá ale i v jiných obcích a městech v Česku. Čest vzácným výjimkám. Jde snad o to, že jsme nepořádní a vše, co už nepotřebujeme jednoduše odhodíme do ulice nebo příkopu? Nebo se v západní Evropě častěji a precizněji uklízí? Těžko říct, ale rozdíl v pořádku či nepořádku je markantní.

Obce to odůvodňují tím, že nemají tolik lidí nebo peněz, aby mohly donekonečna uklízet nebo sekat trávu. V Příbrami za to prý může i krácení rozpočtu technických služeb kvůli ekonomické krizi.
„Vzhledem ke zkrácení finančních prostředků v rozpočtu Technických služeb města Příbrami o 15 procent na rok 2010 samozřejmě není možné za méně peněz udělat více práce. Proto také letos technické služby nezaměstnávají brigádníky,“ uvedl starosta města Josef Řihák.

Tráva se někde seče minimálně pětkrát

A proč se v některých částech kosí tráva jen několikrát ročně a ne častěji? „Tráva se seká v Příbrami a přilehlých devíti obcích třikrát ročně, u ploch první kategorie – parky, sady, dětská hřiště a podobně, je to pětkrát až devětkrát za rok, a to na základě několika kritérií. Kromě počasí, které o seči významně rozhoduje, je to počet sekaček a zaměstnanců vyčleněných na tuto práci a finanční prostředky přidělené městem. Přičemž doba zahájení prvního sekání je zpravidla stanovena do 15. května. Dovolím si upozornit, že ne všechna zeleň ve městě je ve vlastnictví města Příbrami a cizí majetek tudíž nemůžeme obhospodařovat,“ konstatoval Josef Řihák.

„Našim technickým službám dnes výrazně pomáhá Úřad práce v Příbrami. Z řad uchazečů o zaměstnání na úřadu práce zaměstnávají technické služby 31 zaměstnanců. Úřad hradí 65 procent nákladů na mzdy a odvody z platů těchto zaměstnanců,“ dodává starosta. Údržba zeleně zaměstnává v Příbrami dvacítku sekaček, několik traktorů a desítky lidí.

„Vzhledem k finanční krizi nemohly být v tomto roce přiděleny nové stroje technickým službám. K zabezpečení údržby je vyčleněno přesně deset strunových a osm samosběrných sekaček, čtyři traktory a deset zaměstnanců na hrabání a nakládání trávy,“ upřesnil Josef Řihák.

Vysoké teploty, které panovaly prakticky po celý červenec, přinutily také některá města ke kropení ulic.
Toto opatření je však podle vedení příbramské radnice málo účinné a velice krátkodobé. Pravda, po několika minutách jsou silnice a chodníky opět vysušené. Aby bylo kropení ulic efektivní, muselo by být nepřetržité a to by znamenalo obrovské náklady.

Stěpán Vitha