Největší újmu utrpělo ve druhé polovině 20. století. Komunistickému režimu nezáleželo na stavu unikátní kulturní památky a dal prostor vandalům k její devastaci. Svatohorské schody navíc částečně poškodil v roce 1978 požár. Po něm byly uzavřeny a opravy se dočkaly až v letech 1992 až 1993. O jejich znovuotevření se zasloužil Nadační fond pro Svatohorské schody.
„Naši předkové byli skutečně vandalové proti těm dnešním. Pamatuji si z doby, kdy mi bylo jedenáct let, že ve schodech nebyl snad ani metr nepomalovaného místa. Stěny byly strašně zřízené,“ vzpomněl předseda dozorčí rady Nadačního fondu pro Svatohorské schody a zvelebení okolí Svaté Hory, emeritní přednosta Okresního úřadu v Příbrami Jaroslav Štefan.


Sbírka na Svatohorské schody byla vyhlášena v roce 1991. Sešlo se přes 12 milionů korun. Za ně firma Congesta, která tehdy vyhrála výběrové řízení, rekonstrukci provedla. Nadační fond a majitel památky, tedy Římskokatolická církev, rozhodli, že dárci, kteří přispějí na obnovu schodů, budou uvedeni na kovových tabulích. Ty jsou tam dodnes. „Sluší se připomenout ty největší dárce. Byli jimi okresní úřad, který přispěl 1 536 000 korun, přibližně stejnou částku dalo Arcibiskupství, příbramská radnice věnovala půl milionu, firma pana Šálka darovala milion korun. Přispěla také řada středních a drobných firem. Bylo rozhodnuto, že na kovových deskách budou zveřejněna jména dárců, kteří přispěli částkou vyšší než 5000 korun. Byla však i řada těch, kteří přispěli částkou menší, kterou si mohli dovolit. Pomohli také dárci ze zahraničí, z nich bych chtěl připomenout hlavně bavorské družební město Altötting a také holandské město Hoorn. Před znovuotevřením schodů poskytla nadaci významnou pomoc firma pana Strucka z NSR, a to tím, že půjčila na poslední faktury před otevřením částku 3,5 milionu korun,“ řekl Jaroslav Štefan.


„Slavnostního znovuotevření se kromě jiných významných hostů zúčastnili tehdejší místopředseda vlády Kasal, biskup Lobkowicz, v té době byl členem správní rady také Zdeněk Vojíř, pozdější místopředseda Senátu,“ doplnil Jaroslav Štefan s tím, že si patnácté výročí připomněl nadační fond právě při svémpátečnímzasedání.


V současné době shromažďuje fond peníze především na údržbu Svatohorských schodů. Z těchto prostředků se uskutečnila během uplynulých patnácti let řada oprav, některé se ještě chystají, například vybílení schodů.

Svatohorské schody jsou z města přístupné z Dlouhé ulice a jsou otevřeny denně v letním období od 8 do 17 hodin, v zimním období od 8 do 15.30 hodin.