„Kromě svých hlavních činností spojených s provozováním vodovodů a kanalizací společnost 1.SčV podporuje projekty především s ekologickým zaměřením. Výsadbou zeleně v lokalitách Hatě a Dubenec, kde provozuje úpravnu vody, a čistírnu odpadních vod, přispěla k viditelnému zlepšení životního prostředí," informuje mluvčí společnosti Kristina Blaszczyková.

Vhodným výběrem a rozmístěním stromů a keřů je podle ředitele 1. SčV Ivana Eise klíčem jak k zlepšení vzhledu vodohospodářských zařízení, tak k posílení biodiverzity a minimalizaci půdní eroze.

„V tomto projektu však nejde jen o ekologické hledisko. Protože výsadbu stromů provedli zaměstnanci společnosti v rámci firemního dobrovolnictví, přispěla tato akce také k posílení sociálních vazeb mezi nimi i k upevnění vztahu k provozovaným lokalitám, kde pracují.

Stromy pro život je ekologický program společnosti Office Depot, která za každých 50 prodaných balíků papíru Office Depot nebo Papirius vysadí za zákazníka jeden strom. Program probíhá pod záštitou Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze.

Od roku 2003, kdy projekt Stromy pro život odstartoval, bylo již vysázeno více než 386 000 stromů.