Praha 9, 4 a 10 jsou části metropole, kde jsou pracovníci Úřadu práce ČR vyřizováním dávek přetíženi nejvíce, a tudíž jim úřadování trvá příliš dlouho. Než se potřebných peněz dočkají, mohli by sáhnout po špatném řešení: půjčit si u lichvářů – a tím se dostat do dluhové spirály, z níž se jen těžko vystupuje.

Tohle riziko připouští generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof, podle jehož slov bylo nutné najít co nejrychlejší řešení. Našlo se, nepochybuje Krištof společně s ředitelkou krajské pobočky úřadu práce v Příbrami pro Středočeský kraj Martinou Beránkovou. Od pondělí 8. duna začalo Praze pomáhat 20 nových pracovnic právě v Příbrami.

Do budoucna, možná ještě letos, by zde pro Prahu mohlo pracovat až 40 lidí.V budově na příbramském náměstí T. G. Masaryka, kdysi vybudované jako sídlo okresního výboru Komunistické strany Československa, kde úřad práce působí, by se pro další rozšíření kancelářské prostory našly. A ředitelka Beránková Deníku potvrdila, že zájem o tuhle práci mezi místními je (ve výběrovém řízení na obsazení současného týmu si totiž bylo možné hodně vybírat).

Krištof netají, že stejné peníze podle tabulek jako v hlavním městě jsou vyplacené v Příbrami přece jen zajímavější a představují větší lákadlo nežli v metropoli. Byť hodně lidí z Příbrami dojíždí za prací právě do Prahy, třeba pro maminky, které potřebují vodit děti do školky a zase je včas vyzvedávat, práce v místě bez desítek minut cestování tam i zpět může být atraktivní.

Jestliže žádosti podané pražskými klienty řeší nově přijaté úřednice v Příbrami, neznamená to, že by snad někteří obyvatelé hlavního města museli za vyřízením dávek cestovat. Jedná se o on-line žádosti, tedy takové, které byly podány elektronicky (zpravidla prostřednictvím Klientské zóny Jenda, ale třeba i pomocí datové schránky). A elektronickou cestou budou rovněž vyřízeny. V případě potřeby ale klientům zůstává zachována rovněž možnost osobního kontaktu přímo v Praze.

Podobný model, kdy pracovníci úřadu v jednom kraji – v tomto případě Středočeském – vyřizují kompletně agendu pro kraj jiný (jímž je přetížená Praha s chybějící stovkou pracovníků) se uplatnil vůbec poprvé. V minulosti sice s vyhodnocováním žádostí o dávky pomáhali hlavnímu městu úředníci nejprve po celé republice a pak v Ostravě – příbramské detašované pracoviště je ale něco jiného. Kompletně se vším všudy přebírá z metropole část agendy – včetně rozhodnutí – což znamená, že v Příbrami mají i „pražské razítko“

.„Je to jeden ze zásadních kroků, který nám umožní zrychlit i v hlavním městě – jako se nám to již povedlo v dalších regionech,“ míní generální ředitel Krišof. Deníku řekl, že si od zapojení příbramského pracoviště slibuje nejen uspíšení cesty peněz ke klientům, kteří na ně mnohdy čekají velmi naléhavě, ale vlastně i personální stabilizaci týmů v Praze. Má za to, že když se část agendy kompletně přesune mimo metropoli, ulehčí se jim – a jejich členové už nebudou tolik odcházet rozčarováni z toho, jak jsou přetíženi. Z toho, že se nápor práce nedá zvládat ani při sebevětší snaze včetně nasazení o víkendech. Z toho, že navzdory úsilí s obětováním svého volna slyší jen kritiku…

Nové příbramské pracoviště pro řešení sociálních dávek v Praze je vítanou pracovní příležitostí, potvrdila novopečená ověřovatelka nepojistných sociálních dávek Adéla Sedláčková. | Video: Milan Holakovský

Novou práci, v níž vidí smysl, si po proškolení pochvaluje Adéla Sedláčková z Příbrami – nová ověřovatelka nepojistných dávek státní sociální podpory. „Ráda pomáhám lidem – a tady je to vyloženě o té pomoci,“ vysvětlila, co ji zlákalo, i když původně o práci ve státní správě neuvažovala. „A máme tu dobrou partu,“ ocenila, jaký tým se podařilo vytvořit. S tím, že už se těší, až se po školeních a řešení tréninkových případů pustí do práce naplno.

„Když kolegyně žádost o dávku zpracují a vyřeší, já ověřím, zda je v pořádku, má všechny náležitosti a schválím, takže potom dojde k vyplacení,“ vysvětlila Deníku ověřovatelka, v čem spočívá její nová práce. Vystudovaná učitelka pro první stupeň připomněla, že v Příbrami je málo pracovních pozic pro ženy. Zaujalo ji tedy, když úřad práce vypsal výběrová řízení. „Ráda pomáhám lidem všeobecně, nejen dětem – tudíž se mi ta práce líbila."

Volba na Příbram podle Krištofových slov padla mimo jiné proto, že zde byly k dispozici vhodné prostory – a to i s perspektivou rozšiřování týmu. Oceňuje současně blízkost Prahy – a tudíž i možnost přivézt v případě potřeby papírové spisy. Vyhovovala i schopnost rychle zde místa obsadit. K tomu poznamenala středočeská ředitelka Beránková: „Proti Praze je zde výrazně více lidí rozhlížejících se po práci. Příbramsko má jednu z nejvyšší míry nezaměstnanosti ve Středočeském kraji, takže pomůžeme i místnímu trhu práce.“

Jestliže se podařilo rozjet plně fungující pracoviště dva měsíce od rozhodnutí o jeho vzniku, Krištof si mne ruce: je to rychleji, než by se to podařilo v korporátním prostředí (tedy zřídit nové oddělení v rámci firmy v soukromém sektoru). Jestliže v březnu lidé v celé republice podali 31 701 nových žádostí o dávky, v Praze jich z toho bylo 3457 a ve Středočeském kraji 3348.

V únoru se celorepublikově jednalo o 40 466 nových žádostí – a z toho 4111 pražských a 4130 středočeských. Do třiceti dnů z nich bylo v rámci celé České republiky vyřízeno 87 procent – a pokud nepočítáme Prahu, šlo dokonce o 91 procent vyřízených žádostí. To podle Krištofových slov ukazuje, jak je právě v metropoli situace tíživá. Nebo alespoň jak byla dosud.