Poslední jednání příbramské radnice s Diamem potvrdilo, že kamení z haldy číslo 15 u Brodu se zatím těžit nebude.

S plány firmy Ekototalbau CZ na využití hlušiny v areálu šachty číslo 15 nesouhlasí státní podnik Diamo, který není ani ochoten od firmy převzít dokumentaci, jak ještě při červnové debatě na milínské radnici připustil.

Příbramská radnice už čeká jen na konečnou zprávu Diama, která má řešit přístup k odvalům v bývalém uranovém revíru obecně, řekl příbramský starosta Jindřich Vařeka.

Proti plánované těžbě kameniva z uranové haldy se bouřili obyvatelé z okolních obcí, obávali se zvýšené prašnosti, nadměrné dopravy a znečištění spodních i povrchových vod. Firma Ekototalbau CZ, kterou zastupuje Oldřich Zábrodský, výhrady odmítá. Těžba kameniva se podle Zábrodského v okolí by se zásadně neprojevila, že se by se naopak snížila radonová zátěž, což odpůrce těžby zatím nepřesvědčilo.

Ministerstvo životního prostředí k záměru Ekototalbau dosud nevydalo stanovisko EIA. Mluvčí úřadu Petra Roubíčková novinářům sdělila, že stanovisko, které bude výstupem z celého procesu posuzování vlivu na životní prostředí, se ještě připravuje. Podle Vařeky už ale tato věc není vůbec rozhodující.

„Co se týče odvalu šachty číslo 15, tak tam už je ta záležitost je v podstatě passé, protože nejenom, že státní podnik Diamo nepovolí odtěžování této šachty jakémukoliv jinému subjektu, chce to dělat sám, ale ani nebude mít zájem odtěžovat ten odval šachty číslo 15 způsobem, který je navržen v rámci EIA," uvedl Vařeka s odvoláním na poslední jednání s Diamem.

Státní podnik podle něj nebude mít zájem dokumentaci od Ekototalbau CZ odkoupit a bude hledat způsob odtěžení haldy, který bude šetrnější k okolí. Jednatel Ekototalbau CZ Oldřich Zábrodský přitom v minulosti uvedl, že firma by mohla po dokončení procesu EIA dokumentaci postoupit Diamu nebo případnému jinému zájemci.

Správcem odvalu je ale Diamo a samo rozhodne, kdo a z kterých hald bude kamenivo zpracovávat. Koncepci na toto téma chce předložit do konce roku, jak zaznělo z úst jeho zástupců při nedávném veřejném jednání v příbramské sokolovně.