Mimořádná knižní série osloví odborníky, ale současně i poměrně složitá témata dokáže zprostředkovávat a vysvětlovat také veřejnosti. Vytvářejí ji autorské kolektivy seskupené kolem geologa, klimatologa, publicisty, filozofa a popularizátora vědy Václava Cílka. Při přípravě knížky, která na 384 stranách dokumentuje nejen historii, ale i současnost uranového hornictví na Příbramsku, se další vůdčí osobností týmu autorů stal historik a ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl.

Věznice Příbram si připomíná 70 let od založení.
Slavnostní ceremoniál připomněl 70. výročí založení Věznice Příbram

Právě z jeho slov plyne, že i když je Uranová Příbram vlastně stále knižní novinkou, příležitostí k její koupi může ubývat. „Během půl roku, co publikace spatřila světlo světa, dvě třetiny jejího nákladu již byly rozebrány zájemci o tuto problematiku,“ připomněl Velfl.

Publikace připomíná těžbu uranu v okolí Příbrami, čemuž se postupně přímo v dolech a jejich zázemí věnovalo na sto tisíc pracovníků – včetně politických vězňů. Vytvořilo se velmi specifické prostředí, které dnes vnímáme jako stát ve státě, jehož fungování určovaly rozhodnutí sovětských poradců a dohled tajné policie.

Knihu Uranová Příbram představilo 12. května nakladatelství Dokořán na veteltrhu Svět knihy na Výstavišti Praha. Nechyběla ani autogramiáda hlavních autorů Václava Cílka (v rifové bundě) a Josefa Velfla (bez brýlí).Knihu Uranová Příbram představilo 12. května nakladatelství Dokořán na veteltrhu Svět knihy na Výstavišti Praha. Nechyběla ani autogramiáda hlavních autorů Václava Cílka (v rifové bundě) a Josefa Velfla (bez brýlí).Zdroj: archiv Josefa Velfla

Kniha však nabízí mnohem barevnější obraz, když přibližuje i příběhy hornické cti, solidarity, tehdy vskutku upřímně prožívané pracovní úspěchy – ale současně připomíná také úmrtí na nemoci z přepracování, alkoholismu i radioaktivního ozáření nebo úrazy spojené s porušováním bezpečnostních předpisů.

Kulatý stůl radního Středočeského kraje Milana Váchy ke školství.
Kdo se nedostal na maturitní obor, může požádat o pomoc krajský úřad

Řada čtenářů oceňuje popis nynější podoby odvalů neboli hald, které se už stávají součástí přírody: uchytila se tam řada rostlin, ale také nachází úkryt množství živočichů.