„Projekt Survival je realizován formou celkem šesti tématických víkendových akcí, které probíhají během celého roku v různých lokalitách České republiky. Snažíme se tak navázat na principy branné výchovy zmodernizované dle potřeb současné doby a současných postupů v oblasti krizového managementu,“ vysvětlil organizátor Michal Janoušek ze sdružení TOM FANTAN Dobříš.

Urban Survival v Příbrami byla úvodním víkendem tohoto vzdělávacího projektu. Zúčastnilo se ho patnáct lidí z celé České republiky. Cílem akce bylo prezentovat účastníkům kurzu role a možnosti složek Integrovaného záchranného systému a zaměřit se na metody přežití za mimořádných situací v rámci městské aglomerace.

Frekventanti si kupříkladu vyzkoušeli možnost hledání nouzového útočiště v městské zástavbě, v rámci simulační hry se stali složkami Integrovaného záchranného systému, reagovali na vzniklé mimořádné situace na území města a naučili se, jak se správně zachovat při chemickém, jaderném či biologickém ohrožení.