Dva bývalí a dva současní úředníci příbramské radnice stanou opět před soudem. Krajský soud v Praze bude dnes řešit kauzu, kterou si s Okresním soudem v Příbrami přehazuje už pátým rokem.

V polovině června minulého roku osvobodil příbramský soud už podruhé čtyři úředníky, kteří byli obžalováni a souzeni za údajné porušení povinností při správě cizího majetku, kterého se měli dopustit v období rekonstrukce kulturního domu v letech 1998 až 2002. Vědomě prý umožnili proplácení nadhodnocených faktur a nevymáhání nájemného od stavební společnosti, jež opravu prováděla. Město Příbram tak mělo přijít jejich zaviněním o 51 milionů korun. Soud je již jednou obvinění zbavil, státní zástupce však s rozhodnutím nesouhlasil a odvolal se ke krajskému soudu, který případ vrátil do Příbrami k doplnění dokazování. Z toho důvodu byl k jednání přizván a vyslechnut soudní znalec, který zpracovával odborný posudek k případu. I poté se ale soudce rozhodl obviněné nepotrestat.

„Soud dospěl k názoru, že není třeba měnit rozhodnutí z předcházejícího procesu. Po opětovném zvážení všech důkazů si myslím, že ti, kteří jsou zde jako obžalovaní, nemohou nést plnou vinu za to, jak bylo v takto důležité investici rozhodnuto vedením města,“ odůvodnil výrok senátu jeho předseda Jaroslav Špička při posledním zasedání v Příbrami.

Po vynesení osvobozujícího rozsudku se státní zástupkyně proti rozhodnutí znovu odvolala. „Nesouhlasím s dnešním rozsudkem ani s hodnocením důkazů. Druhý odborný posudek, který provedl znalec Zdeněk Šafránek, byl získán nezákonným způsobem a navíc se v něm autor zabývá právním hodnocením smlouvy mezi městem a stavební firmou, což mu v žádném případě nenáleží,“ vysvětlila rozhodnutí se odvolat státní zástupkyně Jana Jahodová.

DALŠÍ PODROBNOSTI NAJDETE V SOUVISEJÍCÍCH ČLÁNCÍCH VPRAVO