O Dušanovi jsme si povídali s jeho otcem, on stál opodál a stále zářil jako sluníčko. Úsměv a barvy jsou ostatně pro těžce fyzicky a mentálně postiženého třiačtyřicetiletého muže všelékem na všechny problémy, které život přináší. I když má Dušan svůj svět, do kterého prý málokdy někoho pustí, kus sebe sama vkládá do své tvorby. A jejím prostřednictvím se mu daří předávat radost a pohodu dalším lidem „Syn pobýval od deseti let v pražském ústavu sociální péče v Sulické ulici, kde bylo jeho první terapií vyšívání," uvedl Dušanův otec s tím, že důležitou roli v chlapcově životě sehráli dva vychovatelé se vztahem k malbě a později italský výtvarník Robert Alquati, který ho v technice malby na hedvábí zdokonalil. V ateliéru Modrý klíč, což je zařízení poskytující služby postiženým dětem i dospělým, měl možnost svoje nadání dále rozvíjet. Má zde malý byt s terasou a se samostatným sociálním zařízením, v ateliéru celý týden tvoří a na víkendy, svátky nebo na prázdniny jezdí domů. Malbě se věnuje každý den.

„Příprava je dost náročná. Když se napne hedvábí na rám, pruží. Opravit nějakou chybu je téměř nemožné. Barvy používá holandské, ruské a čínské. Efekty mu pomáhá udělat velkokrystalová sůl," vysvětloval malířův otec s tím, že náměty pro svoji tvorbu čerpá z internetu nebo se nechá inspirovat fotografiemi. Tak tomu bylo i v případě obrázku Sedlčan, o který byl hned na vernisáži veliký zájem.

close PIŠTEC – to je název jednoho z vystavovaných obrázků malovaných na hedvábí. zoom_in

„Když jsme byli ve městě v létě, tak jsme nějaké snímky pořídili. Protože si Dušan rozumí s počítačem, umí si snímky zvětšit, upravit a udělá si tak předlohu, podle které pak maluje," vysvětloval. Obrazy Dušana Dvořáka jsou minimálně v deseti zemích světa, mimo jiné prodal svoje dílko také Švýcarska, Německa, do Ameriky.

„Asi před deseti dny nás oslovil starosta Prahy 12 s tím, že by chtěl starostovi Helsinek darovat obraz Prahy na hedvábí. Líbil se mu nejvíc jeden, s nímž syn počítal právě na sedlčanskou výstavu. Potom musel narychlo do Sedlčan malovat jiný," poznamenal s úsměvem. Marie Břeňová