Mohlo se přitom zdát, že i nad budoucností příbramské záchytky se začaly stahovat temné mraky. Objevily se totiž zvěsti, že v Příbrami uvažují stejně jako v Kolíně: nová nařízení zpřísňující podmínky provozu vyžadují opatření natolik nákladná, že je na místě zvážit, zda má město záchytku dál provozovat.

Nyní se zdá, že z oněch pomyslných mraků neuhodilo – ale zaprší peníze. Příspěvek na provoz příbramské záchytky, která dostává Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbrami, kraj zvýší o 700 tisíc korun, plyne z pondělního usnesení středočeských radních. A Robert Bezděk (ANO), jenž má v tomto týmu na starost oblast bezpečnosti a zdravotnictví, nezastírá: jde o peníze, jež mají umožnit zachování provozu příbramské záchytky.

Bezděk poukázal na slova starosty Příbrami Jindřicha Vařeky (ANO), jenž upozornil na nové legislativní požadavky týkající se personálního zajištění a materiálního vybavení. Hlavní problém je v tom, že na záchytce smějí pracovat pouze atestovaní lékaři – a to ještě s takzvanou dvojkovou atestací. Což, po pravdě řečeno, není jednoduché zajistit: jde o doktory, kteří už většinou nemají potřebu dalšího přivýdělku péčí o opilé osoby…

„Řekl, že bude-li částka na provoz navýšena, nemá ji město v úmyslu zrušit, protože jim peníze na její provoz budou stačit,“ tlumočil Bezděk závěry jednání se starostou Vařekou. A s dostatkem peněz se prý nechystá ani jakékoli omezování provozu. Částka od kraje se tedy mění: do Příbrami letos půjde na provoz záchytky 2,5 milionu korun. Původně schválená výše příspěvku činila 1,8 milionu.

Loni se na příbramské záchytce nedobrovolně prospalo 152 podnapilých lidí; z toho 23 žen. Je to poměrně setrvalý stav: předloňské statistiky uvádějí 153 nocležníků a o rok dříve šlo rovněž o 152 klientů. „Letos se však díky zrušenému provozu záchytky v Kolíně může tento stav výrazně zvýšit,“ upozornil Bezděk, že se počítá i s možností transportu opilých osob, které nedokážou kontrolovat své počínání, napříč celým krajem. „Rádi jsme tedy dodatečný požadavek města podpořili,“ dodal radní Bezděk.

Celkem kraj vyčlenil na zajištění služeb záchytek v letošním roce – dohromady pro Příbram, Mladou Boleslav i Kladno – sedm milionů korun.

Peníze na provoz Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbrami v roce 2018:- celkové náklady 2,1 milionu korun;
- příspěvek kraje 1,6 milionu korun;
- vybrané poplatky od klientů 138 tisíc korun;
- příspěvky získané od obcí 15 tisíc korun.
Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje