S účastí více než sedmi desítek vystavovatelů nejen v České republiky, ale i z Polska a Slovenska. Nabídka je rozmanitá a z různých regionů, včetně těch hodně vzdálených – nicméně zájemci o místní minerály i vzorky z rudných oblastí v okolí si přijdou na své.

Prodejní výstavu minerálů, fosilií, šperků a přírodnin organizuje geolog Hornického muzea Příbram Pavel Škácha – a není to jediná úzká vazba této akce s muzeem. Vstupenka z mineralogické burzy (základní vstupné pro příchozí nad 18 let činí 50 Kč, snížená sazba je poloviční) může být užitečná ještě v muzeu: to umožní návštěvníkům, kteří se jí prokáží, prohlédnout si výstavu barytů z Příbramska za symbolickou jednu korunu.

Za korunu je možné v sobotu zavítat i do všech areálů Hornického muzea Příbram – jak těch v Příbrami, tak i mimo město – a to v rámci programu při příležitosti Dnů evropského dědictví. Muzeum také hodinu před polednem a ve dvou odpoledních termínech nabídne komentované prohlídky s pamětníkem: exteriérovou expozici důlní techniky z 2. poloviny 20. století v areálu Ševčinského dolu představí bývalý horník Vojtěch Kříž. Pro děti bude ve venkovním areálu Ševčinského dolu po celý den připravena zábavně naučná hra pro děti věnovaná tématu „barevného světa minerálů“.

Již první sobotu v září se v Příbrami – v tomto případě v sokolovně – uskutečnila obdobná akce: burza nerostů. Takováto setkání příznivců kamenné krásy se konají i na dalších místech republiky. Například již za týden, v termínu 25.–26. září, je ohlášena prodejní výstava Svět minerálů na Výstavišti v pražských Holešovicích. Za měsíc (16.–17. října) se uskuteční veletrh minerálů a drahých kamenů Geosvět v hotelu Olympik Congress v Praze – a stejné místo za dva měsíce (14. listopadu) nabídne veletrh Šperky a kameny.