Například uzavírka ulice Na Příkopech může způsobit v historické části města značné potíže, a to právě kvůli parkování. Za normálních okolností tam totiž najde místo pro auto kolem stovky řidičů. Navíc je v této ulici 1. poliklinika a různé úřady, kam se potřebují dostat i lidé z okolních vesnic. Řešením po dobu osmi dnů by snad mohlo být bezplatné parkoviště u nemocnice nebo placené pod Uranem.

Uzavírky se dále týkají ulic Strakonická, Erbenova, Jeruzalémská a Hermíny Týrlové. Konec prací se plánuje na příští čtvrtek, to je 30. září.

„V době souvislých oprav bude vyloučeno parkování v těchto ulicích, protože se bude provádět frézování vozovky, výšková oprava armatur a následná pokládka asfaltového koberce,“ upozornil řidiče Zdeněk Škaloud z příbramského odboru správy silnic.

Omezení čeká také pěší a cyklisty. Kdo je zvyklý přecházet nebo na kole přejíždět chodník a lávku přes Příbramský potok u Flusárny, bude už v pátek muset zvolit náhradní trasu.

Až do příštího čtvrtka by měl být chodník v rekonstrukci a bude se tu zároveň provádět rekonstrukce dřevěné lávky přes Příbramský potok.