Objízdná trasa je vedena ulicemi Školní, Seifertova, Karla Kryla.

Pro trvale bydlící ve výše uvedeném úseku bude příjezd a výjezd umožněn.

Uzavřené úseky ulice Žežická v předpokládaném harmonogramu prací:

11.7.2011
úsek mezi křižovatkou příjezd k obchodnímu centru (OBI, TESCO …) a křižovatkou ul. Žežická, Podbrdská, Karla Kryla (u Asie). Příjezd k obchodnímu centru bude zajištěn od okružní křižovatky „Zdaboř“.

12.7. – 13. 7.2011
úsek mezi okružní křižovatkou „Zdaboř“ a křižovatkou příjezd k obchodnímu centru. Příjezd k obchodnímu centru bude zajištěn od křižovatky „u Asie“.

14.7. - 15.7.2011
úsek mezi křižovatkou příjezd k obchodnímu centru (OBI, TESCO …) a křižovatkou ul. Žežická, Podbrdská, Karla Kryla (u Asie). Příjezd k obchodnímu centru bude zajištěn od okružní křižovatky „Zdaboř“.

16.7.2011 8:00 h – 12:00 h
úsek křižovatky ul. Žežická, Podbrdská, Karla Kryla (u Asie).
Objízdná trasa ulicemi Politických vězňů, S.K.Neumanna, Seifertova, Školní.
Příjezd k obchodnímu centru bude zajištěn od okružní křižovatky „Zdaboř“.


Opatření pro autobusy MHD a veřejné linkové autobusové dopravy:

11.7. – 15.7.2011 bude zachován průjezd autobusů MHD a veřejné linkové autobusové dopravy

16.7.2011 (sobota) 8:00 h – 12:00 h pro autobusovou dopravu „Příbram – Praha a zpět“
bude průjezd křižovatkou (u Asie) ve směru z Drkolnova ul. Podbrdskou do ul. Žežická a zpět zachován.

16.7.2011 (sobota) 8:00 h – 12:00 h pro MHD a linkovou autobusovou dopravu
bude průjezd křižovatkou (u Asie) od ul. Karla Kryla a ul. Žežická od Březových Hor uzavřen
Dojde k následnému omezení:
MHD
linka 2A,2B - z ul.Brodská pojede směrem ul.Školní, ul. E.Beneše, ul. Osvobození a zpět
Vynechá zastávky Zdaboř Žežická, Zdaboř Nemocnice, sídl. Kladenská, sídl. Polit.vězňů
věžák,sídl.nám.17.listopadu.

linka 6A - z ul.Brodská pojede směrem ul.Školní, ul.E.Beneše a zpět
Vynechá zastávky Zdaboř Žežická, Zdaboř Nemocnice, sídl. Seifertova.

linka 10A,10B - ze zastávky sídl.Archiv pojede ul.Čechovská, Školní, Žežická, Podbrdská /10B obráceně/
Vynechá zastávku sídl.Seifertova.

PROBO BUS a.s. (C31) Hořovice-Příbram, spoj č. 20 a 51 pojedou po objízdné trase ul. Školní.
Vynechá zastávky sídl.Seifertova, Zdaboř Nemocnice, Zdaboř Žežická.
Náhradní zastávky Školní kruhový objezd, Školní, Školní III.poliklinika.