Největší dopravní zátěží bude zřejmě třídenní uzavírka části ulice Edvarda Beneše. „Po dobu uzavírky ulice Edvarda Beneše, která začne 15. dubna, bude ulice Legionářů kolem zimního stadionu a aquaparku obousměrná,“ informuje Zdeněk Škaloud, vedoucí příbramského odboru správy silnic.

Současné omezení dopravy v důsledku rekonstrukce třídy Osvobození bude rozšířeno 9. a 10. dubna, tedy tuto sobotu a neděli. V těchto dnech má být krátkodobě uzavřená i křižovatka třídy Osvobození a Legionářů.

Dopravu v tomto úseku omezí práce spojené s pokládkou živice, ale to neznamená, že se tudy nebude smět projíždět. Odbočení z třídy Osvobození do ulice Legionářů ve směru k aquaparku bude uzavřeno přibližně dvě hodiny, přičemž dopravu budou řídit stavebníci.

V dalších dnech od 11. do 13. dubna se budou frézovat ulice Antonína Dvořáka, Politických vězňů a Legionářů. Další den, to je 14. dubna, se pak uzavře téměř celá ulice Legionářů.

O den později až do 17. dubna se doprava bude odvádět z části ulice Edvarda Beneše a Politických vězňů. Pokládka asfaltového koberce se v ulici Antonína Dvořáka plánuje na osmnáctého dubna a o den později se pak bude asfaltovat v ulici Legionářů před kulturním domem.