Vedení města si proto nechalo zpracovat několik znaleckých posudků. „Z nich vyplývá, že bude výhodné si topit a vyrábět teplou vodu sami," zmínil se příbramský místostarosta Ivan Šedivý.

Vzhledem k tomu, že aquapark tak přejde z parního na teplovodní hospodářství, bude nutné vyměnit veškeré rozvody a výměníky. Podle místostarosty bude provoz ekonomičtější a nebude docházet k zbytečnému přetápění, například ve volejbalové hale. Teplotu budou navíc regulovat počítače.

Projekt je už hotový i vysoutěžený, přičemž projektová cena byla zhruba jedenáct milionů. „Konečná cena by ale měla být 6,5 milionu," dodal místostarosta. Jisté to bude až v pondělí, kdy vyprší lhůta pro podání námitek.

V období instalace nových kotlů by vnitřní bazén mohl být zavřený. „Zatím ještě neznám ani přesné datum, ani délku trvání uzavření vnitřního bazénu. Pravděpodobně by ale šlo o srpnové termíny a zavřeno by mohlo být až měsíc," řekl Příbramskému deníku ředitel Sportovních zařízení města Příbram Jiří Holobrada.