„V jednopatrovém domě se nachází osm pokojů, v každém může být ubytována jedna matka s dětmi nebo těhotná žena. V současné době máme kapacitu plně obsazenou a evidujeme ještě několik žádostí. Můžeme je uspokojit podle pořadníku vždy v momentě, až se nějaké místo uvolní, “ uvádí ředitel Zápotocký s tím, že dočasný domov tady v současné době našlo osm žen a třináct dětí. 


Připomíná, že působnost azylového domu je pro celou Českou republiku. „Upřednostnili bychom pochopitelně maminky přímo ze Sedlčanska. Takové tu nyní žádné nejsou, ale několik žen je z Příbrami a okolí,“ upřesňuje.


Potvrzuje, že maminky musí dodržovat domovní řád, jehož součástí je také finanční kázeň. „Podle domovního řádu neexistuje, aby se muž v azylovém domě zdržel přes noc. To by bylo hrubé porušení kázně a důvod k ukončení smlouvy,“ říká Stanislav Zápotocký. Zároveň nepopírá, že i k takovému radikálnímu řešení je někdy nutné přistoupit. „Pokud klientka porušuje i přes napomenutí pravidla, musíme ji vyloučit. Smlouvu uzavíráme vždy jen měsíční s tím, že při dobré spolupráci se vždy o měsíc prodlužuje. Zpravidla poskytujeme azyl na tři měsíce, ale i na půl půl roku a v odůvodněných případech může být až roční. Například bereme v úvahu, aby děcko mohlo dokončit školní rok,“ vysvětluje. 


Na otázku, z jakých zdrojů je azylový dům financován, odpovídá: „Přibližně třetinu nákladů tvoří úhrady od klientek, dvě třetiny pokryje dotace, která je nám poskytována prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje. Máme ji schválenou do konce roku 2019.“


Stanislav Zápotocký potvrzuje, že provozování azylového domu není živelné. „Spolek má svého předsedu Michala Staňu a výbor. V tomto užším kruhu se informujeme a radíme dost často. Jednou za rok se tématu věnujeme také na členské schůzi, kde předkládáme zprávu o hospodaření a o celkové situaci,“ uvádí. Kněz zároveň upozorňuje na další zařízení sociálního charakteru, které provozují v Husově ulici. „Jsou tu čtyři byty pro sociálně slabé občany, nejméně jeden potřebuje ale rekonstrukci a potřebujeme v objektu také dořešit vytápění,“ připouští. 

Marie Břeňová