„Se zásobováním vodou v současné době nemáme problém, ale pozastavili jsme okolním obcím možnost napojení se na tento přivaděč. V době jeho plánování neměly zájem o připojení z důvodů obav finanční spoluúčasti, bohužel teď přišla sucha a ony ty vodní zdroje nemají,“ přiblížil situaci starosta Sedlčan Miroslav Hölzel. Město objednalo zpracování kapacitní studie, která by potvrdila možnosti, kolik obcí se ještě může připojit.

Dalším krokem v boji se suchem je i změna v přístupu k údržbě městské zeleně. Od letošního roku některé části městské zeleně budou sekat minimálně. „Na radnici přišly požadavky lidí, aby některé místa ve městě nechaly pracovníci technických služeb neposekané a zůstaly v lučním porostu. Také žádají, aby se tráva nesekala tak nízko a travní strniště zůstávalo vyšší. Letos tedy sekáme na deset místo pěti centimetrů,“ popsal situaci ohledně údržby městské zeleně v letošním roce sedlčanský starosta. Tyto vybraná místa se budou sekat jen jednou ročně.

Vynechání některých lokalit pomůže i sedlčanským Technickým službám, protože ušetří jak pracovní sílu tak finanční prostředky. „Neznamená to, že se nebude sekat celé sídliště, ale lidé sami vybírají místa, kde nikdo nechodí a podobně,“ dodal Miroslav Hölzel.

Ke změně sekání trávy letos v souvislosti se suchem přistupuje také Příbram. Sekání trávy se tam provádí třikrát ročně. V některých lokalitách i častěji dle aktuální potřeby, například na dětských hřištích to je až sedmkrát ročně.

„Jako sice malý, ale přesto žádoucí krok v boji se suchem jsme přistoupili k vytipování lokalit, kde bude snížena frekvence sekání trávy. Ve vyšším travním porostu se lépe drží vláha, zároveň vzniká prostor pro větší biodiverzitu rostlinných a živočišných organismů,“ uvedl starosta Jan Konvalinka.

S druhým kolem sekání trávy se v Příbrami začne od 15. června. V tuto dobu tedy budou vynechány zelené prostory, které vytipovali pracovníci odboru životního prostředí ve spolupráci s technickými službami. Jedná se travnaté plochy v ulici Školní, Podbrdské, Politických vězňů – S. K. Neumanna, Boženy Němcové – Bratří Čapků, Legionářů, dále pak u Hořejší Obory, v sadě u Svaté Hory a v Lesoparku Litavka.

„Všechna uvedená místa budou upravena tak, aby rostoucí tráva nezasahovala do chodníků a budou navíc osazena cedulkami vysvětlujícími proč nedošlo k posekání. Některé plochy zůstanou neposekané a další budou Technické služby sekat mozaikovitě, tedy po částech, které budou při každé seči jiné,“ dodal starosta Příbrami.