Zatímco některá lesní hospodářství čelí četným nájezdům sběračů dřeva, v Brdech je to spíš okrajovým problémem, především díky historickému charakteru území. „Podnik hospodaří převážně ve výcvikových prostorách českých ozbrojených sil, které jsou lidem standardně nepřístupné a jsou pod zvýšenou ostrahou. To minimalizuje možnosti krádeží,“ vysvětlil mluvčí Vojenských lesů a statků ČR Jan Sotona.

I v části Brd přístupné veřejnosti jsou podle něho zavedeny mechanismy, jak krádežím předejít. Vjezd vozidel do chráněné krajinné oblasti je kontrolován. „Také pohyb našich zaměstnanců v lesích je intenzivnější než v lokalitách jiných správců. Pravděpodobnost, že se případný pachatel potká s našim lesníkem, je tedy v Brdech velmi vysoká,“ připomněl Sotona.

Podnik přitom používá pro těžbu a transport dříví především vlastní techniku a pohyb smluvních partnerů pečlivě sleduje. To vše znamená pro zloděje značné riziko odhalení. 

Na dřevo do Brd lze ale vyrazit legálně. Podnik umožňuje zájemcům samovýrobu dřeva na otop jako sekundární práci po plánovaných těžbách tam, kde to dovoluje bezpečnostní režim. Vojenské lesy a statky ČR průběžně informují, kam si lidé mohou pro dřevo přijet a zaplatit za něj výrazně méně, než je v současnosti běžné. Zájemci si takzvané dočišťovací práce mohou domluvit i přímo na místním ředitelství v Jincích. „Dále lze oslovit jednotlivé lesní správy v Brdech - v Jincích, Nepomuku, Mirošově, Strašicích či v Obecnici. Kontakty naleznou zájemci na našem webu,“ uzavřel mluvčí.