V chodnících budou rekonstruovány dotčené sítě, čili i kanalizace a hlavní vodovodní řad uložený v komunikaci. Po několika letech čekání se opravy dočká i hlavní silnice. Kvůli objízdným trasám budou práce na náměstí postupovat po kratších úsecích.

„Předpokládáme, že první etapu dokončíme v červenci. Následovat bude část od autobusového nádraží ke křižovatce ulice Na Kloboučku, kde stavební práce rovněž zasáhnou do konstrukce vozovky," sdělil Příbramskému deníku starosta Petr Procházka. Opravy by tak neměly ovlivnit pořádání srpnové pouti.