Vzhledem k situaci, kdy především v centru je nalezení volného parkovacího místa pro řidiče prakticky nemožné a poptávka po parkování výrazně převyšuje počet volných parkovacích míst, se rada města rozhodla zareagovat na tuto situaci zavedením regulace. Jedná se například o změnu parkovacího režimu u nemocnice, nebo v okolí Zámečku.

„Připravujeme změnu, při které dojde ke zpřehlednění a zlepšení možností parkování zejména v centru města. Parkovací místa budou nově rozdělena do zón – červené, modré a zelené, kdy každá zóna bude mít jiný tarif placení, některé budou na rezidentní karty, některé budou určeny pro celodenní parkování,“ informuje místostarosta města Václav Švenda.

V současné době se v centru města platí parkování v hodinových či půlhodinových sazbách, nový systém by měl být nastavený férověji. Nově se bude po první hodině už účtovat po minutách. „Nepatrně zdražíme parkování v centru města, ale za to nabízíme levné parkování na novém parkovišti u nemocnice,“ vysvětluje starosta Jindřich Vařeka s dovětkem, že nově zaváděné zelené zóny budou umožňovat na některých stávajících parkovištích celodenní stání za poplatek maximálně 30 korun. „Za stěžejní považujeme v prvé řadě udržet rovnováhu mezi parkováním rezidentů, krátkodobým parkováním a parkováním místních, ale i mimo příbramských, kteří odjíždějí za prací mimo město a chtějí v Příbrami nechat své auto,“ doplňuje starosta.

S jeho názorem ale nesouhlasí člen dopravní komise města Petr Magera. „Jako myšlenka jsou parkovací zóny dobrým počinem a je současným trendem zpoplatnit parkování v centrech měst. Dobrá myšlenka je i tvorba červené, modré a zelené zóny. Tímto ale dobré myšlenky končí,“ říká. Podle něj jsou totiž zóny vytvořené na určitých konkrétních parkovištích či určitých úsecích ulic a tím jsou tyto prostory zpoplatněny. Ale co bude s ulicemi, které přiléhají k těmto zónám? „Pokud zůstanou jako neplacená parkovací stání, případně bez nějakého omezení parkování, přesunou se parkující vozidla do těchto neplacených zón a parkování pro obyvatele domů v okolních ulicích se parkování proti dnešní situaci ještě zhorší,“ oponuje radnici Petr Magera.

Také systém zpoplatnění má podle něj své trhliny. „Rozlišení zón podle ceny parkovného je správné, ale logiku postrádá to, že na červené zóně se v sobotu platit nebude a naopak na modré a zelené se platit bude. Navíc mezi modrou a zelenou zónou žádný cenový rozdíl u hodinové sazby není a u měsíční sazby je rozdíl pouze v tom, že na zelené zóně nebude majitel měsíční karty mít nárok na místo,“ konstatuje Magera, který další problém vidí i v tom, že naopak není vyjasněno, jakým způsobem bude radnice garantovat nárok na parkovací místo držitelům měsíčních karet na modré zóně. Podle něj ale tím, že není stanovený pevný termín, kdy by měl nový systém začít platit má radnice ještě čas dopracovat připomínky občanů do předloženého návrhu a spustit systém, který by mohl vylepšit nedostatek parkovacích míst v centru města a navíc přinést zvýšený výběr parkovného do rozpočtu města.

Z důvodu přechodu na nový režim dojde i k postupné výměně a inovačním pracím na parkovacích automatech, kdy se bude postupně přecházet na nové možnosti úhrady za parkovné například platba platební kartou, prostřednictvím mobilní aplikace nebo přes SMS.

Rozdělení parkovacích zón

Červená parkovací zóna bude zavedena pouze na nejvytíženějším místě – na náměstí T. G. Masaryka. Úhrada za parkování bude 25 korun za hodinu. Provozní doba parkovacího automatu bude od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin. V této zóně nebudou vydávány rezidentní karty.

Modrá parkovací zóna bude zavedena na parkovišti Uran, na náměstí 17. listopadu, v ulici Osvobození, u Zámečku, na Václavském náměstí, v ulici Střelecká, Zahradnická, Gen. R. Tesaříka, v Jiráskových sadech, Zlatý kříž, na Hornickém náměstí, u nemocnice, u Hvězdičky a v ulici Legionářů. Úhrada za parkování bude 15 korun za hodinu. Provozní doba parkovacího automatu bude od pondělí do pátku od 7 do 18 hodin, v sobotu od 7 do 12 hodin a rezidenti si budou moci zakoupit parkovací kartu za 200 korun za měsíc a za 600 korun měsíčně bude dostupná pro právnické a podnikající fyzické osoby.

Zelená parkovací zóna bude zavedena v ulici Fibichova a u hřbitova (u nemocnice). Úhrada za parkování bude 15 korun za hodinu – maximálně 30 korun za den. Provozní doba parkovacího automatu bude od pondělí do pátku od 7 do 18 hodin, v sobotu od sedmi do 12 hodin a rezidenti si nebudou moci zakoupit parkovací kartu, ale bude možné si v parkovacím automatu zakoupit kartu za 120 korun na měsíc (ovšem bez nároku na zajištění místa).