"Žádáme návštěvníky, aby na cestách do přírody respektovali při parkování dopravní předpisy a využívali v maximální míře hlavně návštěvnické odstavné plochy zřízené na okrajích této přírodní oblasti," uvedl.

Možností je parkoviště na Kolvíně nad obcí Skořice, které vedle desítek parkovacích míst pro osobní vozy disponuje odstavnými místy pro autobusy a dobíjecí stanicí pro elektrokola. Další odstavné plochy jsou nad obcí Těně v lokalitě U Brodu, v Orlově u Příbrami, v Lázu a v Nepomuku. Část parkovacích kapacit pak spravují na svém území některé podbrdské obce, například Obecnice a Strašice.

"Brdy se staly vyhledávanou víkendovou výletní destinací. Díky jejich strategické poloze u Prahy je o ně teď enormní zájem. Turisty a sportovce vidíme rádi. Chceme ale požádat všechny návštěvníky o maximální ohleduplnost k přírodě, k těm, kteří zde pracují a působí, ale především k místním obyvatelům," uvedl ředitel VLS Petr Král.

Špatné parkování spojené se zvýšenou návštěvností podle něj komplikuje život lesníkům i záchranným složkám, které potřebují do přírodní oblasti volný průjezd. Hlavní zátěž nesou obyvatelé obcí na okraji chráněné krajinné oblasti. Například v Zaječově radnice každý víkend řeší problémy spojené s desítkami odstavených vozů. Část turistů přitom nerespektuje dopravní značení, silniční pravidla nebo parkuje na trávě a na soukromých pozemcích obyvatel, řekl mluvčí.

Zvýšení návštěvnických parkovacích kapacit je podle něj v krátkodobém horizontu obtížné. "VLS v těchto lokalitách nedisponují vhodnými plochami pro rychlé řešení. Navíc by efektivita investic byla diskutabilní, protože dlouhodobé zkušenosti ukazují, že v běžných turistických sezonách je stávající kapacita parkovacích ploch v Brdech dostačující," dodal.