Dobříš tak chce zvýšit transparentnost, protože systém automaticky oslovuje všechny dodavatele zaregistrované v kategorii poptávaného předmětu plnění. Všichni potencionální zájemci o městské veřejné zakázky se tak pouze musí na webu města zaregistrovat před podáním první nabídky.

„Doporučujeme také v dostatečném předstihu provést test vašeho nastavení pro ověření správné funkčnosti. V zápatí stránky je odkaz 'Manuály', kde je detailní příručka pro dodavatele,“ dodal Oplíštil s tím, uchazeči na webu najdou také novou směrnici č. 1/2020, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která upravuje jednotlivé postupy a stanovuje obecné požadavky na dodavatele.