Již před několika týdny vznikla iniciativa zastupitelů TOP 09, která měla za cíl odvolat vedení města Dobříš. Co bylo hlavním důvodem této snahy? Údajné pochybení při povolení stavby devíti domů v Dobříši v roce 2003.

Ke svolání mimořádného zastupitelstva bylo potřeba alespoň sedm podpisů zastupitelů města Dobříš. „Podnět ke konání mimořádného jednání zastupitelstva podalo celkem 8 jeho členů, a to z různých volebních stran, kteří nejsou spokojeni se současným stylem řízení města, prezentací vznikajících problémů na veřejnosti a tím, čeho město v posledních několika letech dosahuje," řekl jeden iniciátorů Radek Řechka (TOP 09).

A jak vypadlo samotné mimořádné zasedání zastupitelstva? Většina přítomných očekávala přímou konverzaci a odpovědi vedení města na zásadní otázky. Atmosféra na setkání zastupitelů, vedení města a občanů byla podle opozice opravdu napjatá. Místo obvyklých dvaceti lidí se tentokrát sešla asi stovka. Všichni chtěli dát najevo svůj názor a slyšet, jak bude město dále postupovat. Již na začátku však nebyl schválen program zasedání a vedení města se přibližně po deseti minutách odebralo z jednací místnosti. Jejich odchod doprovázely pokřiky a nevole občanů.

„Vedení města neschválením programu tak jen dokázalo a před zraky spoluobčanů potvrdilo, že arogance moci je mu vlastní a přes skutečnost zaplněného sálu kulturního domu navíc odmítlo jakékoliv konfrontace či zdůvodnění svého jednání," dodal Radek Řechka z opoziční strany TOP 09.

Na dotaz Deníku k současné situaci v Dobříši odkázal starosta Melša redakci na webové stránky města Dobříš: „Kritice a diskusi se v žádném případě nevyhýbáme. Byla a je na každém jednání zastupitelstva vždy zařazena. Vždy jsou na programu zařazeny body a témata, která jsou třeba řešit a diskutovat. Zmiňované jednání zastupitelstva však nebylo v této poloze, ale jednoznačně bylo v poloze snahy přeskupit koalici na dobříšské radnici, vyvolat nepřátelskou atmosféru a nastavit jinou politickou kulturu."