V listopadu započal sběr návrhů pro rok 2020. „Další ročník Tvoříme Dobříš je tady. Pro rok 2020 budeme vybírat z návrhů, pro jejichž realizaci navrhujeme částku 500 tisíc korun. Výše částky závisí na rozpočtu na rok 2020. Jeho schvalování bude probíhat na jednání zastupitelstva v prosinci,“ uvedla vedoucí oddělení vnitřních věcí Šárka Krůtová.

Sběr návrhů započal 11. listopadu a bude ukončen 25. ledna 2020. Hlasování o přihlášených projektech se uskuteční v únoru 2020. „Rada města Dobříše na svém jednání 16. září formálně odsouhlasila vítězný projekt nultého ročníku participativního rozpočtování Tvoříme Dobříš 2019 Venkovní posilovna v Lipkách, na který je v rozpočtu města vyčleněno 100 000 korun a zadala jej k realizaci odboru místního rozvoje,“ řekl radní Miroslav Sochor.

V nedaleké Příbrami se příští rok uskuteční už třetí ročník participativního rozpočtu, přestože letos byl o tento projekt o něco nižší zájem než loni. Do hlasování postoupilo celkem 19 návrhů. Nejvíce hlasů získal projekt Drkoláč. Jedná se o terénní cyklostezku vznikající v lesíku mezi příbramskými ulicemi Nad Štolou a Vokačovská. „Cílem je vytvořit dětské trailové hřiště na Drkolnově. Na něm by si mohli začínající cyklisté vyzkoušet, jaké to je ovládat kolo v terénu,“ vysvětlil Michaela Alimov ze spolku Koolo.