Stacionář podporuje individuální využití volného času dle jejich možností a schopností tak, aby klienti upevnili a rozšířili své dovednosti.

Cílem stacionáře je pomáhat pečujícím osobám a rodičům uživatelů s integrací do přirozené sociální skupiny (dle věku), podporovat uživatele služby v uplatňování jejich oprávněných práv a zájmů a tím je motivovat při získání maximální soběstačnosti při osobní hygieně, pracovních návycích a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Také poskytuje poradenství rodičům a osobám pečujícím v oblasti péče o handicapované.